Sverigebilden i historieämnet

Även om det snart börjar bli dags att summera forskningsåret 2012 är vi inte där riktigt ännu, Skolportens lärarpanel arbetar just nu med att välja vilka avhandlingar som ska bli lärarfavoriter för årets sista kvartal. En av avhandlingarna som finns med i diskussionen är Ingmarie Danielsson Malmros “Det var en gång ett land…

Författaren visar, utifrån läromedel i historia sedan 1930-talet och elevtexter om historia, på olika synsätt på svenskhet och diskuterar hur olika uppfattningar får konsekvenser för elevers identitetsskapande.

Det är självklart så att denna bok är intressant för historielärare, inte minst därför att den reser angelägna didaktiska frågor om vad skolämnet historia är och vilket stoff som ska behandlas. Kanske ett förslag om att få vika några av de 104 timmar per anställd och år som avtalet stadgar för att läsa boken kan sättas upp på den intresserades önskelista och lämnas till rektor?

Avhandlingen har dessutom rönt en del uppmärksamhet utanför akademin. I Nordegren och Epstein i P1 intervjuas Bengt Kristensson Uggla om ämnet. Den artikel som det refereras till i intervjun hittar ni här.

Till sist vill jag, i detta inlägg i historiens tecken, passa på att tipsa om SVTs serie “Historieätarna”, om nu någon mot all förmodan missat denna underhållande serie där programledarna provar mat från olika historiska epoker. Roligt och lärorikt även om rätterna som bjuds inte alltid lockar fram den största aptiten.

/Johan

Lärarfavvo rykande färsk skolforskning?

Ett av mina mer givande sidouppdrag utöver lärarskapet  är att som en av åtta lärare vara med och utse “Lärarnas favoriter” bland de avhandlingar som kommer inom Skolforskningen. Att läsa en avhandling med lärarögon är inte så komplicerat eller tar så lång tid, om man gör det på rätt sätt.

Mot slutet av året har det kommit en hel del intressant. Frågan är nu bara vilket som är tillräckligt eller till och med mest intressant… Kom gärna med tips, frågor, funderingar, synpunkter! Du hittar lätt avhandlingarna på Skolporten.

Ett annat intressant angreppssätt vore att skapa en hangout i ämnet! För visst kan forskning ge bättre resultat i skolan? Om vi nu vill ha fler Nobelpris och inte bara dela ut dem?

 

Hjärnforskningen i skolan

Efter en intensiv dag i skolan…

ni vet en sådan dag som blandar kunskapsbedömning och planering med kollegor, undervisning i stort och smått, mindre rastkonflikt, en snabb kopp kaffe, lite mer undervisning och prat om förmågor, arbetslagsmöte med intressanta diskussioner om nya rutiner, elevledda utvecklingssamtal och yrkesetik;

… hamnade jag denna eftermiddag på ett seminarium Hur kan hjärnforskningen bidra till bättre undervisning? med Bruno della Chiesa, OECD, Torkel Klingberg, Karolinska institutet, Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, Mats Tegmark, vice ordförande i Lärarutbildningskonventet.

Det blev riktigt intressant och givande. “Som vanligt” använde jag Twitter som mitt anteckningsblock, med “hashtag” #hjärnskola. Tyvärr verkar “ä” göra att tweetdock inte verkar vilja samla ihop det hela till arkiv, men jag försöker med Twingly istället… Fick via Anna Kaya även tips om Tweetarchivist.

Sammanfattningsvis tycker jag det blev tydligt att dagens hjärnforskning har en hel del att bidra med till skolan. Men också lika tydligt att man samtidigt inte ska dra alltför stora växlar, ty den bidrar absolut till underlag i samtalet men svarar inte på frågor om etik, policy eller praktik. Här var Bruno della Chiesa väldigt, väldigt tydlig. Anna Ekström var också tydlig i att mycket av den nya hjärnforskningens fynd är något som goda lärare redan anser sig veta eller tro, men att det förstås samtidigt tillför ett och annat att få det hela bekräftat – eller utmanat. Jag hoppas verkligen Torkel Klingberg mfl får möjligheter att fortsätta tills vi funnit pusselbitar motsvarande genom-projektet för skolan! Och att vi finner fungerande arenor för dialog mellan forskare, policymakare, politiker och praktiker. För elevernas skull, för framtiden!

Det var för övrigt kul att till sist få träffa Skolverkets generaldirektör live (vi följer varandra på Twitter och har den vägen haft en del kontakt).