Kina

I helgen var många matte och no lärare från hela landet på biennette i Stockholm. O vad vi lärde oss. Många duktiga svenska forskare gav konkreta tips på hur varje lärare kan utveckla sin undervisning. Mer sånt!

Två seminarier om matematikundervisning i Kina fäste dock särskilt trots att det inte berörde ett enda svenskt fenomen. Det handlade om  några svenska lärares och forskares intryck från  studieresor i kinesiska skolor. Det var Doris Lindberg och Susanne Ridner från Carlssons skola därefter Erika Stadler från Stockholms uninversitet som berättade.

I Kina lyckades de mycket bättre med matematikundervisningen än i Sverige. Och det är inte små skillnader. Det verkar som medeleleven i Kina ligger ungefär tre år före den svenska. Svensk högstadiematte på mellanstadiet i Kina, svensk universitetsnivå på kinesiskt gymnasium. Det är inte det att kineserna bara kan rabbla. De kan lösa matematiska problem. De är kreativa (i varje fall vad gäller matte). De har aktiv tillgång till en rad olika matematiska strategier för att angripa matematiska problem. Hur gör de egentligen?

Lärarna
har mycket djupare ämnesutbildning än motsvarande svenska lärare. Minst ett år universitetsmatte för att få undervisa på lågstadiet,
kollegiasuskultation genomförs systematiskt,
omfattande och obligatorisk fortbildning och kontakt med universiteten, och inte bara en dag på någon bienette vartannat år.

Eleverna
arbetar,
60 elever i varje klassrum,
ibland är rasten en obligatorisk vilopaus då man ligger tyst på bänken, ibland är rasten gymnastik.

Undervisningen
omfattande repetition,
utantilllärning och talkörer,
minutiöst planerade lektionr,
lärarna är blixtsnabba på att identifiera begågna misstag i en problemlösning och att analysera och diskutera dessa felsteg inför klassen.

Tänk om vi kunde höja vår medvetandenivå om inlärning till de kinesiska lärarnas? Det borde gå utan att man förlorar respekten för individen och en demokratisk värdegrund. Hoppas det.

Här några svenska avhandlingar på vägen dit:

Angelica Kullberg – Learning studies i matematik

Johan Häggström – Jämför svenska och kinesisk undervisning om linjära ekvationer.

Cecilia Kilhamn – Om hur man förstår negativa tal.

/Johanna

 

Kommentarer (3)

  1. timp skriver:

    OK. Låt kineser ta över matematikundervisningen här. Gymnasie- och högstadielärare som blir glada att få lov att fortsätta på låg- och mellanstadiet. Lärare från låg- och mellanstadiet arbetslösa för att de förstår för lite. Vakna.

  2. johannalundstrom skriver:

    Nej tror inte på det….men svenska lärare behöver få samma självkänsla som de kinesiska. Fortbildningen i Kina gör att lärarna utbildas så att de tror på sig själva . Status och självförtroende följer med att man vet vad man gör. /Johanna

Lämna en kommentar

  • (will not be published)