“En dator till alla” – gör oss dummare?

I tidigare blogginlägg har jag skrivit om alla 1:1-satsningar som sveper fram över Sverige. På skola efter skola sitter nu elever med egna datorer med trådlös internetuppkoppling. Många lärare välkomnar utvecklingen, och ser fram emot att kunna utnyttja datorns fördelar i undervisningen. Men det finns också många lärare som ställer sig frågande till nyttan med alla dessa bärbara datorer och surfplattor. De menar oftast att eleverna blir distraherade och inte klarar av att motstå frestelserna av att ständigt ha tillgång till Facebook och Instagram.

I förra veckan blev jag uppringd av en journalist, denna gång från Södermanlands nyheter, som skrev på ett reportage om Nyköpings 1:1 – satsning. Journalisten var nyfiken och undrade till slut om eleverna verkligen blir bättre av att få en egen dator; “Men, blir de inte dummare av att ständigt sitta och spela och slösurfa på lektionerna!?”

Faktum är att det finns flera forskare som anser sig ha belägg för att vi blir just dummare av att alltid vara uppkopplade till vår mobil eller dator. Professor Jens Mikkelsen, som är forskare vid Rigshospitalets neurobiologiska forskningsinstitut i Köpenhamn, är en av dem som menar att det vid inlärningssituationer är direkt kontraproduktivt att vara uppkopplad. Han hänvisar till amerikanska forskare som tagit bilder av hur nätet förändrat våra hjärnor, och det är faktiskt de vana internetanvändarna som använder en betydligt större del av hjärnan än de orutinerade.

Källa: http://tropin.edublogs.org/

Mikkelsen hävdar att detta multitaskande negativt påverkar vår förmåga att lösa problem, eftersom vårt arbetsminne hela tiden blockeras.

Han får medhåll av David E. Meyer på Michigan University. Han påstår att banbrytande idéer som Einsteins inte kommer att vara möjliga i framtiden på grund av att dagens unga saknar förmågan att fokusera på en sak i taget.

Men var lugna – självklart finns det forskning som pekar på motsatsen!  Flynn-effekten gör gällande att vi istället håller på att bli smartare. Den ökande mängden information stimulerar hjärnan, ger oss mer material att bolla med, och gör oss därför helt enkelt smartare. Flynns upptäckt har senare bekräftats av ett stort antal undersökningar och de positiva effekterna av det ökade informationsflödet har framförallt visat sig vid uppgifter som kräver analytiskt tänkande (sic!).

Så då står vi där igen som läraren mellan hötapparna och ska avgöra vilken forskning vi väljer att tro på. Alla stora samhällsförändringar (och dit får man väl ändå räkna den digitala revolutionen?) har både för- och nackdelar, och jag menar att det även i fortsättningen blir viktigt att lära ungdomarna att inta ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Även till internet och internetanvändande.

Gissa vilka som får det uppdraget?!

PS. Apropå kritiskt förhållningssätt; läs Googlekoden av Andreas Ekström! Storebror heter Google…

Kommentarer (4)

  1. Louise Bjur skriver:

    Vad det hela kokar ihop till är ett medvetet användande av datorer där lärobjektet står i fokus. Och detta måste bli skolans uppgift. Skolans uppgift kan betyda lärarna eller varför inte med aktivt stöd från skolbibliotekarien?! 1-1 kanske egentligen bara är ett lättare sätt att hantera hanteringen med datorer på skolan och/eller ett konkurrensmedel. Men det är HUR lärarna använder it i undervisningen och de kopplar ihop lärandet med de digitala verktygen som är avgörande för elevers kunskapsutveckling, motivation och kreativitet. En nyckel tror jag är att intresserad och kunnig IT-personal jobbar med och utmanar/utvecklar elevernas medvetna användande av digitala verktyg, källkritik, informationssökning och gärna också sociala medier. Skolbiblioteket och bibliotekarien är och kan vara en värdefull resurs i detta utmanande arbete! Hälsar Louise Bjur (bibliotekarie på skola)

  2. Jan Lenander skriver:

    Vi behöver nog bli mer medvetna om hur vi använder IKT. Om är en passerad frågeställning. Det ska dock inte ske med ytterligare mängder av aboutatis där vi spiller elevernas tid med att diskutera fördelar och nackdelar med IKT. Det måste handla om att varje lektion så använder vi IKT med ett uttalat syfte som kan härledas till ämnets kursplan.

  3. eva skriver:

    Personligen tycker jag mig ha hört att man anser att det är ett bra sätt att lönekompensera lärarna. Ge dem datorer så behöver vi inte höja deras löner, verkar man resonera.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)