Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Mind the gap – om lärares lärande

Det puttrar i skolsverige. Nu ska skolhuvudmännen visa att de kan ta ansvar för huvudmannaskapet och för hållbara löneavtal. Energin i den mediestorm som rått under de senaste ett och ett halvt åren, tycks just nu överföras i diskussioner och beslut ute i verksamheten. Huvudmannaskap, löner, och karriärtjänster. Tre frågor som bara måste lösas på… Läs mera »

Vilja, självtillit och ansvar?

Igår hade klass 5b i Vasaskolan besök av fyra stycken högstadieelever från “Sammis” (Viktor Rydbergs samskola). Jag arbetar gärna så att äldre elever hjälper yngre elever, vilket i min konkreta erfarenhet även gör att äldre elever lär sig mer. Exempelvis har femmorna gjort filmer för tvåorna om likamedtecknet – och därmed äntligen själva förstått det…… Läs mera »

Vill du se in i Björklunds hjärna?

Inga problem. Idag är det tämligen okomplicerat att med modern teknik i realtid följa de olika processer som sker i hjärnan när man försöker lösa problem eller när man vill lära sig Hallands floder. Tjugohundratalets första århundrade har korats till “Hjärnans sekel” och förväntningarna är höga på hur hjärnrelaterad forskning ska lösa skolans problem (och… Läs mera »