Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Dags att flytta?

Det fria skolvalets konsekvenser är flitigt debatterat och nu visar ytterligare en studie från universiteten i Stockholm och Uppsala att det fria skolvalet bidrar till en ökad segregation mellan elever med olika bakgrund. Medelklassföräldrar väljer bort de skolor som har en socialt och etniskt blandad sammansättning av elever. Föga förvånande hakar Svenska Dagbladet på och… Läs mera »

På spåret

är Catharina Tjernberg i sin avhandling om läs- och skrivlärande; en praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Hur ser lärarens eget lärande ut? Vad ligger till grund för dennes pedagogiska uttryck? Finns det förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande? Alla unga och halvgamla undervisare kan hämta inspiration för hoppfullt… Läs mera »

Om att bevaka forskningsfronten

Ett av syftena med denna blogg är att sprida vetenskapliga rön om skolan. Vi som skriver är verksamma lärare och vi skriver för andra lärare. Vi väljer vad vi vill skriva om utifrån vad vi själva anser vara intressant. Kanske skulle man kunna uttrycka det som att vi presenterar våra tankar om skolforskningen, ofta med… Läs mera »