Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Dialog om Resultat – Verkstad eller Lärande?

Denna vecka inleddes med Utbildningsvetenskapliga kommitténs årliga Resultatdialog. Ett antal forskargrupper träffas för att redovisa och diskutera sina fynd och sina metoder inom det breda fältet Utbildningsvetenskap. I plenum får vi lyssna till professor Keith Barton. Han talade mycket väl och mycket intressant om vikten av även beakta varje ämnes särskilda didaktik och frågor, belyst genom… Läs mera »

Fast i träsket

Är du fast i Valideringsträsket så här i de skriftliga omdömenas gladaste tider! Kanske finns oklarheter på skolan om vad varje lärare bör nedteckna och synliggöra inför klassernas utvecklingssamtal, som brukar ligga på rad vid denna tid på året. Rektor beslutar om IUP fortfarande ska skrivas och spänningen stiger när det magiska datumet 19 nov… Läs mera »

EU borde hålla fingrarna borta!

Jag har tidigare skrivit om de enorma satsningarna på att digitalisera skolorna som pågår runt om i världen. Inte minst i Europa satsats miljontals kronor på att köpa in mängder med laptops och surfplattor till skolorna. Men det visar sig i undersökning efter undersökning att vi lärare inte använder utrustningen i den utsträckning som förväntats…. Läs mera »