Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

VÅR VÄRSTA TID ÄR NU

Eller hur står det  i visan? Man ska glömma snön som föll i fjol och tänka på sol och bättre tider –  (Hej, sommartider – men det är visst en annan visa)Helt (sol)KLART är det lärarnas och eleverna i år sex och nio Värsta tid som närmar sig; de nationella provens Härliga tid….  Om drygt… Läs mera »

Om Skolverket, beprövad erfarenhet och evidens (igen)

Den nya skollagen från 1 juli 2011 slår fast att verksamheten i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en starkare skrivning än den som fanns tidigare. Med anledning av det har Skolverket producerat en del material i syfte att fördjupa förståelsen av begreppen för dem som har att omsätta dem… Läs mera »

Forskare konstaterar: Valfriheten segregerar svensk skola

Kungliga Vetenskapsakademin ägnar sig inte bara åt att dela ut nobelpris. De har också ett stort intresse för skolfrågor. Nyligen anordnades ett symposium om det fria skolvalet. Min kollega Jan-Åke Fält var där och sällan har så mycket forskning refererats i vårt arbetsrum. Här gästbloggar Jan-Åke: Domen över de svenska valfrihets- och friskolereformerna var inte… Läs mera »