Atlantångare eller snabba ryck??

Utbildningsminister Björklund har fått många skribenter och bloggare att förtjust kasta sig över hans favoritmetafor om hur besvärligt och trögt det är att förändra skolans praktik. En välbekant bloggare vitsar till exempel om Titanic och om behovet av en nykter och kompetent kapten som kan hantera en sextant.  En annan skribent tycker att det är svårt att navigera om kaptenen på skutan ständigt har ställt in propellrarna på att jobba bakåt.

Men den här gången har faktiskt Björklund stöd i forskningen. Till och med vid ”en bred genomgång av forskning” visar det sig att det är komplicerat och tar lång tid att förändra skolan. Ett helt forskningsfält kallat ”Educational change”, med egna internationella tidskrifter innehållande högkvalitativ forskning, visar att man över hela västvärlden kämpar med att genomföra förändringar i skolpraktiken. Men det går trögt.

kontor

cc licensed flickr photo shared by State Library of New South Wales collection

Professor Michael Fullan, som vikt sitt forskarliv åt att studera förändringar i skolan, menar dock att Björklund visserligen har rätt i att det tar lång tid att förändra skolan, men han har visat att det går. Men det räcker inte med att förändra prov- och betygssystem. Det ger bara kosmetiska förändringar och påverkar inte skolans långsiktiga resultat. Kortfattat, menar Fullan, att förändringsarbetet måste vara genomgripande på alla nivåer – från utbildningsminister till lärare – och vara konkret och mätbart. Viktigast är att lärarnas professionalitet respekteras och att det finns en god balans mellan undervisning  och bedömning av eleverna.

Det verkar finnas all anledning att lyssna till  forskningen även i denna fråga…

 

Kommentarer (3)

 1. Bertil Törestad skriver:

  Det alla viktigaste är att lärarnas utbildning professionaliseras! Utan god och grundlig utbildning blir det ingen respekt för läraryrket. Vi måste sluta låtsas att alla lärare är fullödigt utbildade.

 2. Kerstin I. M. Holm skriver:

  Vi måste börja tänka från ett ämnestekniskt perspektiv. Se min blogg den 4 mars “Skolverket gör skolan till kvasi-vetenskapens lekstuga”
  Kerstin I. M. Holm
  Kunskapsanalytiker, fil.dr.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)