Månadsarkiv februari 2014

Alla snackar…

SKOLANS UPPDRAG? Kanske inte just nu när alla snackar guldSKidor och KALL(vall)A. Själv är jag helt insnöad på det där med likvärdig skola där undervisningen inte utformas på samma sätt överallt det finns olika vägar att nå målen hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov ett särskilt ansvar finns för elever som är i… Läs mera »

Forskning för klassrummet – 2

Läs med fördel Johans inlägg först! Inför kvällens #skolchatt läser jag om Skolverkets utmärkta lilla bok “Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, vilken jag tror skickats ut till landets alla lärarrum. Gör gärna detsamma! Här ett högst personligt axplock av utdrag från första delen, efter den följer fem fokusområden Lärarledd undervisning Lärarnas professionsutveckling och… Läs mera »

Forskning för klassrummet

Det är stort fokus på forskning i svensk debatt om skolan just nu. För inte så länge sedan meddelades det att regeringen har för avsikt att inrätta ett skolforskningsinstitut under ledning av förre generaldirektören för Skolverket, Per Thullberg. Redan tidigare har man från statens sida inrättat karriärtjänster för lärare där möjligheten för huvudmän att anställa förstelärare,… Läs mera »