Årsarkiv 2014

Lärarens väg? Undervisning och Lärande?

Jag inleder med ett citat ur en mycket läsvärd avhandling även om den tyvärr föll på målsnöret till att bli “Lärarfavorit“: “Avhandlingens första del är skriven på svenska. Det är ett val jag gjort för att effektivare kunna kommunicera forskningsresultaten även till lärare i skolan och till lärarstudenter. Det innebär att jag strävat efter att ge didaktiska och pedagogiska… Läs mera »

Smartare än en femteklassare?

Det är den stora frågan just nu.  Alla elvaåringar som glänser i kapp och spöar tillräckligt många vuxna så att det blir riktigt, riktigt pinsamt. Finns det en delad bild om och av skolans resultat? Bo Jansson säger i Skolvärlden: ”Det är tyvärr så många lärare som vittnar om att elever som behöver extra stöd… Läs mera »

Lärare i samhällskunskap eller historia? Såhär tänker du!

Ämneslärares uppfattningar om de ämnen de undervisar i kan sägas vara den gemensamma nämnaren för de två avhandlingar som detta inlägg kommer att handla om.  Den fösta utkom i slutet på förra året och heter ”Samhällslärares ämneskonceptioner”, skriven av Torbjörn Lindmark. I avhandlingen undersöker Lindmark hur samhällslärare utifrån skilda bakgrunder uppfattar ämnet och hur dessa… Läs mera »