Årsarkiv 2013

Vilja, självtillit och ansvar?

Igår hade klass 5b i Vasaskolan besök av fyra stycken högstadieelever från “Sammis” (Viktor Rydbergs samskola). Jag arbetar gärna så att äldre elever hjälper yngre elever, vilket i min konkreta erfarenhet även gör att äldre elever lär sig mer. Exempelvis har femmorna gjort filmer för tvåorna om likamedtecknet – och därmed äntligen själva förstått det…… Läs mera »

Vill du se in i Björklunds hjärna?

Inga problem. Idag är det tämligen okomplicerat att med modern teknik i realtid följa de olika processer som sker i hjärnan när man försöker lösa problem eller när man vill lära sig Hallands floder. Tjugohundratalets första århundrade har korats till “Hjärnans sekel” och förväntningarna är höga på hur hjärnrelaterad forskning ska lösa skolans problem (och… Läs mera »

VÅR VÄRSTA TID ÄR NU

Eller hur står det  i visan? Man ska glömma snön som föll i fjol och tänka på sol och bättre tider –  (Hej, sommartider – men det är visst en annan visa)Helt (sol)KLART är det lärarnas och eleverna i år sex och nio Värsta tid som närmar sig; de nationella provens Härliga tid….  Om drygt… Läs mera »