Månadsarkiv november 2013

Dialog om Resultat – Verkstad eller Lärande?

Denna vecka inleddes med Utbildningsvetenskapliga kommitténs årliga Resultatdialog. Ett antal forskargrupper träffas för att redovisa och diskutera sina fynd och sina metoder inom det breda fältet Utbildningsvetenskap. I plenum får vi lyssna till professor Keith Barton. Han talade mycket väl och mycket intressant om vikten av även beakta varje ämnes särskilda didaktik och frågor, belyst genom… Läs mera »