Månadsarkiv oktober 2013

Fast i träsket

Är du fast i Valideringsträsket så här i de skriftliga omdömenas gladaste tider! Kanske finns oklarheter på skolan om vad varje lärare bör nedteckna och synliggöra inför klassernas utvecklingssamtal, som brukar ligga på rad vid denna tid på året. Rektor beslutar om IUP fortfarande ska skrivas och spänningen stiger när det magiska datumet 19 nov… Läs mera »

EU borde hålla fingrarna borta!

Jag har tidigare skrivit om de enorma satsningarna på att digitalisera skolorna som pågår runt om i världen. Inte minst i Europa satsats miljontals kronor på att köpa in mängder med laptops och surfplattor till skolorna. Men det visar sig i undersökning efter undersökning att vi lärare inte använder utrustningen i den utsträckning som förväntats…. Läs mera »

Evidens och existens!

Jag har tidigare på denna blogg skrivit om debatten kring evidens här och om Skolverkets satsning på att fördjupa förståelsen av begreppet här. Det senaste större akademiska bidraget till debatten om evidens står Magnus Levinsson för i sin avhandling Evidens och existens  – Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter. Avhandlingen inleds med en genomgång… Läs mera »