Månadsarkiv maj 2013

På spåret

är Catharina Tjernberg i sin avhandling om läs- och skrivlärande; en praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Hur ser lärarens eget lärande ut? Vad ligger till grund för dennes pedagogiska uttryck? Finns det förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande? Alla unga och halvgamla undervisare kan hämta inspiration för hoppfullt… Läs mera »

Om att bevaka forskningsfronten

Ett av syftena med denna blogg är att sprida vetenskapliga rön om skolan. Vi som skriver är verksamma lärare och vi skriver för andra lärare. Vi väljer vad vi vill skriva om utifrån vad vi själva anser vara intressant. Kanske skulle man kunna uttrycka det som att vi presenterar våra tankar om skolforskningen, ofta med… Läs mera »

Mind the gap – om lärares lärande

Det puttrar i skolsverige. Nu ska skolhuvudmännen visa att de kan ta ansvar för huvudmannaskapet och för hållbara löneavtal. Energin i den mediestorm som rått under de senaste ett och ett halvt åren, tycks just nu överföras i diskussioner och beslut ute i verksamheten. Huvudmannaskap, löner, och karriärtjänster. Tre frågor som bara måste lösas på… Läs mera »