Månadsarkiv mars 2013

Om Skolverket, beprövad erfarenhet och evidens (igen)

Den nya skollagen från 1 juli 2011 slår fast att verksamheten i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en starkare skrivning än den som fanns tidigare. Med anledning av det har Skolverket producerat en del material i syfte att fördjupa förståelsen av begreppen för dem som har att omsätta dem… Läs mera »

Forskare konstaterar: Valfriheten segregerar svensk skola

Kungliga Vetenskapsakademin ägnar sig inte bara åt att dela ut nobelpris. De har också ett stort intresse för skolfrågor. Nyligen anordnades ett symposium om det fria skolvalet. Min kollega Jan-Åke Fält var där och sällan har så mycket forskning refererats i vårt arbetsrum. Här gästbloggar Jan-Åke: Domen över de svenska valfrihets- och friskolereformerna var inte… Läs mera »

Forskning für alle?

Fler lärare borde forska. Om bara lärarna hängde med i den aktuella forskningen skulle allt bli bra. Alla lärare borde forska. Liknande uttryck hörs ibland i debatten. Jag är inte alls lika säker på att det stämmer hela vägen. Däremot är jag säker på att skolan som helhet skulle tjäna på att fler lärare var… Läs mera »