Månadsarkiv februari 2013

Atlantångare eller snabba ryck??

Utbildningsminister Björklund har fått många skribenter och bloggare att förtjust kasta sig över hans favoritmetafor om hur besvärligt och trögt det är att förändra skolans praktik. En välbekant bloggare vitsar till exempel om Titanic och om behovet av en nykter och kompetent kapten som kan hantera en sextant.  En annan skribent tycker att det är… Läs mera »

PSG och Konsten att sticka

Hur hamnade jag där? På en fotbollsplan i Paris?  “Äntligen” tänkte jag när jag såg titeln på Marie Kochs avhandling: ”Jeg stikker, derför er jeg” en avhandling om stickning med nyckelord som: lärande, identitet, performativitet, craftivism, medborgarskap, och slöjd. Högaktuellt om identitetsskapande processer alltså. En avhandling om nya perspektiv på lärande utanför formella rum och… Läs mera »

Forskning om historiebruk

En nyhet, och markant skillnad, i historieämnets grundläggande (och numera för eleven obligatoriska) gymnasiekurs är ämnesplanens betoning på begreppet historiebruk. Skolverket skriver i sin jämförelse med kursplan 2000 att: Ett i ämnesplanen nytt område är hur historia används – historiebruk. Det innefattar hur historia används idag men kan också innefatta hur historia använts genom tiderna… Läs mera »