Årsarkiv 2013

I den stora sorgens famn

finns jag idag och det omöjligt att inte beröras av Minnet av den fredsomstålade världsmedborgaren Nelson Mandela och hans livslånga kamp för demokrati och allas lika värde. Steget är långt till en avhandling från Jönköpings Högskola om det som verkar finnas på våra skolor och som vi också måste förhålla oss till: en för alla… Läs mera »

Ängel utan vingar eller forskningsförankrad profession?

Lärare tar allt för sällan del av aktuell forskning. Det är en mycket dyster men likväl tydlig slutsats i den rapport som riksdagens utbildningsutskott presenterade i somras. Vad beror det på? Har de kommunala huvudmännen förmått skapa de förutsättningar som krävs för att lärare på ett professionellt sätt ska kunna ta del av relevanta forskningsrön?… Läs mera »

Dialog om Resultat – Verkstad eller Lärande?

Denna vecka inleddes med Utbildningsvetenskapliga kommitténs årliga Resultatdialog. Ett antal forskargrupper träffas för att redovisa och diskutera sina fynd och sina metoder inom det breda fältet Utbildningsvetenskap. I plenum får vi lyssna till professor Keith Barton. Han talade mycket väl och mycket intressant om vikten av även beakta varje ämnes särskilda didaktik och frågor, belyst genom… Läs mera »