Månadsarkiv april 2012

Skolkultur i väggarna?

Innan påsk läste jag Håkan Löfgrens avhandling “Det sitter inte i väggarna – Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete”. “Med begreppet lärares yrkesidentiteter avses i avhandlingen en pågående process där individer i samspel med andra konstruerar sina idéer om hur de är, eller vill vara, hur de gör som lärare samt hur de… Läs mera »

Vad pratar man egentligen om på forskarkonferenser?

Jag fick för ett par veckor sedan möjligheten att delta i en internationell forskarkonferens. ”SITE – 2012”, vars huvudtema var IT i lärarutbildningen. Konferensen ägde rum i Austin, Texas – ”the weird city” – och visade sig vara ett eldorado för oss som är intresserade av IT och skolfrågor. 1200 deltagare från 50 länder och… Läs mera »

Aprilskämt?

Aprilskämt? Från och med vårterminen 2013 kommer alla nationella prov, oavsett ämne och skolform, att upphöra. Entydiga forskningsresultat gör bedömningen att den svenska skolan har nått maximal likvärdighet i och med att ny kursplan och ny betygsskala trätt i kraft från i juli 2011   Våren är de Nationella Provens härliga och glada tid. Full… Läs mera »