Månadsarkiv mars 2012

Kunskapsbedömning

Tre bilder av utbildningssverige från hösten 2011: – Den svenska gymnasieskolan får en ny betygsskala. – Lärarnas Riksförbund presenterar en rapport som visar att det i Sverige finns en långt gången betygsinflation. – John Hattie visar i sin uppmärksammade metastudie att (bl.a.) framåtsyftande bedömning har starka, positiva effekter för elevers lärande, studiens resultat får stor… Läs mera »

Designforskning – vad, hur och varför – fast tydligare

Jag minns mycket mindre av mina studier på lärarhögskolans institutioner än studierna i mina undervisningsämnen (jag läste kemi och biologi). Om någon väcker mig klockan två på natten kan jag berätta precis hur en växtcell fungerar, men jag kan inte redogöra för några pedagogiska utvecklingsteorier.  Faktum är att jag nästan inte minns vad de olika… Läs mera »