Vad ska en lärarstudent kunna om IT och lärande?

Mycket har sagts om lärarstudenters IT- kompetens och lärarutbildningarnas påstådda brister i att möta digitaliseringens konsekvenser i klassrummen. Eftersom de lärarstudenter som nu går utbildningen kommer ut i klassrum där digitala redskap är vardagsmat, ställs det ökande krav på att lärarutbildningen ligger i fas med hur verkligheten för en lärare ser ut. I alla Sveriges 290 kommuner finns det nu pågående 1:1 -projekt, där eleverna är försedda med egna surfplattor, chromebooks eller laptops och andelen elever som har egna smarta internetuppkopplade telefoner ligger närmare 100 %.
Det är självfallet oerhört viktigt att lärarstudenterna är förberedda för detta.
Jag och docent Johan Lundin på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet skrev i höstas ett måldokument för att möta de nya behoven. Detta gäller nu för alla lärarprogrammen vid Göteborgs Universitet och ska vara genomfört senast 2020.
Vi delade in kunskapskraven i fyra områden:
A – kunna möta och förstå barns och elevers digitaliserade vardag
B – kunna utveckla barns och elevers medie- och informationskunnighet
C – kunna använda IT i en förskole/skolpraktik
D – känna till och förhålla sig till ämnenas digitalisering
Nu är det upp till de olika lärarprogrammen att konkretisera målen och lägga upp en plan för hur arbetet med lärarstudenternas “IT & lärande – kunskaper” ska genomföras.
Det ska bli spännande att följa tycker jag!
Måldokumentet hittar du här

Martin Tallvid

Pedagogiskt läslyft – digitalt och fysiskt #pedaläslyft

Mitt under brinnande Eurovision Song Contest så rullade en snöboll igång i det vidgade kollegiet. Snöbollen växte och blev till ett #pedaläslyft – pedagogiskt läslyft. Inte påtvingat uppifrån, utan från och med lärare på väldigt frivillig basis. Inbjudan att tycka till vilken bok och vilken avhandling som skulle diskuterade lockade över 100 lärare att tycka till. Valet föll så småningom på Nottingham resp Rasmusson. Så nu ska här läsas och diskuteras – Om Man Vill. Ingen ska känna sig manad eller tvingad, tanken är att man ska kunna hoppa in och hoppa ut lite som det faller sig. Till dags dato är dock över 200 lärare anmälda till att vara med…

För nog kan det bli nog så givande att på riktigt att diskutera aktuell skolforskning såhär lärare emellan? Det digitala gör att vi kan göra det varhelst vi befinner oss och vilka tider som passar oss bäst själva. Det står förstås inte i motsatsförhållande till fysiska möten, men blir något annat. Framförallt blir det som vi väljer att göra det. Rasmusson blev en lärarfavorit i Skolportens lärarpanel, jag ser verkligen fram emot att nu verkligen få diskutera de fynd hon gjort med andra yrkesverksamma lärare. Inte minst hur de kan tänkas påverka min lärarvardag och undervisning.

Hur var det nu igen med skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Skolforskningsinstitutet är igång!

I fredags tog jag en paus från undervisningen på Skapaskolan för ett möte med Skolportens Lärarpanel. Det som ursprungligen var tänkt som ett enstaka projekt, där jag som lärare skulle välja vilken av avhandlingarna inom skolforskning som kommit hösten 2006 var mest intressant och relevant växte och blev något så mycket större. Nu är vi åtta yrkesverksamma lärare som fem gånger om året utser “Lärarnas Favoriter” bland rykande färsk skolforskning. Då det blivit mer och mer som är intressant har vi även fått införa “Bubblare”, som lätt skulle kunnat bli favoriter tidigare. Våra avgöranden presenteras i Skolporten Magasin och på Skolportens hemsida och nyhetsbrev.

“Att lyfta fram den pedagogisk forskning som är intressant ur ett lärarperspektiv menar vi på Skolporten är särskilt viktigt.”

IMG_8649Förutom att prata om hur vi kan utveckla vårt arbete ytterligare så tog vi denna gång även en tur till det nybildade Skolforskningsinstitutet. Det kändes riktigt bra! De är en liten myndighet med ett stort uppdrag:

“Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.” /Skolforskningsinstitutet

IMG_8648Varje onsdag spanar tf verksamhetschef om regeringen tänker komma till skott att utse en direktör. De två tf cheferna var med redan i utredningsarbetet (vilket förtjänstfullt leddes av Per Thullberg) vilket förhoppningsvis borgar för att det inte blir några större krumbukter. Det är ju ingen direkt lätt post, man kan misstänka att institutets vägval kommer att vara hårt påpassade från både akademi och verksamhetsfält. Fattas bara annat! Detta är ju i sanning en framtidsfråga vi inte har råd att slarva bort!

Samtidigt blev jag så glad över deras ytterst tydliga inriktning:

Det vi gör ska vi göra med tanke på läraren och rektorn som står där i klassrum och korridorer och de facto möter elever. Det ska vara verksamhetsnära och ni som verksamma lärare ska känna att det är ni som är målgruppen. Det institutet producerar måste utgå från de frågor som faktiskt ställs i vardagen.

IMG_8651Gott så. Fortsättning följer! Fram tills dess fortsätter jag ta till mig av all den intressanta skolforskning som faktiskt görs, försöker omsätta den i praktik i mötet med mina elever och kollegor (att vi är två lärare i klassrummet är f ö bästa kompetensutvecklingen ever). På skolan har vi en ständig dialog hur vi kan fortsätta utveckla vår undervisning. Det är mycket viktigt – ty den som slutar försöka bli bättre, slutar sannolikt att vara bra. Att Skolforskningsinstitutet idag finns är en mycket bra början, nu gäller det att fortsätta stadigt framåt. Eleverna och framtiden förtjänar kompetenta och pålästa lärare som känner sitt statliga uppdrag och ständigt utvecklas till att bli än bättre lärare. Det handlar om profession och det handlar om autonomi. Let’s go!