Kompetensen spretar – och vem pratar om trans?

I torsdags anordnade Lärarnas Riksförbund ett panelsamtal under Stockholm Pride, om ett mer öppet, inkluderande och normkritiskt klassrum. Jag deltog, tillsammans med Sara Lövestam, gymnasieeleven Henrik Almén, LR stud-representanten Marcus Löfgren och Tommy Eriksson från Skolverket. Mycket bra blev sagt, och många var där och lyssnade.

Två saker kom jag dock särskilt att fundera vidare på efter samtalet (utöver det faktum att panelen bestod av endast vita personer):

Det första hur otroligt mycket kompetensen kring normkritik, hbtq-frågor och värdegrundsarbete överlag spretar i olika kommuner och i olika skolor – och hur frustrerande det är! Tommy Eriksson lyfte exempel ur läroplanen, där det så tydligt står att skolan t.ex. ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster, och flera av oss nämnde allt fortbildnings- och arbetsmaterial som finns tillgängligt exempelvis hos Skolverket och Lärarnas Riksförbund. Men vem i hela friden tar ansvar för att materialet används och att alla skolor verkligen arbetar med frågorna? Som alltid: Ansvaret läggs på eldsjälar, personer som råkar besitta en särskild kompetens eller intresse, och därmed ser villkoren för och kvaliteten på värdegrundsarbetet extremt olika ut på skolorna runt om i landet. Har man tur så är det någon ur skolledningen som besitter kompetens inom just detta. Det är inte okej.

För det andra: Transkompetensen. Den är så enormt bristfällig, även på skolor där värdegrundsarbetet i grunden fungerar (något som en person i publiken också lyfte fram). Eventuellt arbetar man lite med sexuell läggning, förmodligen arbetar man en del med jämställdhet och genus utifrån ett pojke-flicka-perspektiv – men kunskaper om trans, om cisnorm och tvåkönsnorm, dessa saknas verkligen. Synen på kön som två biologiskt förutbestämda kategorier är så djupt rotad i de allra flesta, och detta drabbar främst givetvis transpersoner – men faktiskt också cispersoner som mer eller mindre lever upp till samhällets könsnormer. Detta är inte heller okej.

För dig som behöver lära dig mer om trans (och det behöver du förmodligen!) tipsar jag om sidan transformering.se samt dessa tidigare inlägg på bloggen:

Men vadå trans? (Fredrik Stillerud)

transkunskap för lärare (Sara Lövestam)

tips från transpersoner (Sara Lövestam)

Det problematiska med könsuppdelade grupper (jag)

Jag vill även puffa för broschyren som släpptes under prideveckan: “Det öppna klassrummet – en lathund för ett normkritiskt arbetssätt“. Återigen: Materialet finns tillgängligt, jag önskar att det används och att det vore en självklarhet att alla skolor arbetade lika engagerat med värdegrundsfrågor – men tills vidare får vi eldsjälar fortsätta engagera oss för att det faktiskt ska hända något.

Kommentarer (2)

  1. Åse skriver:

    Hej!

    I Lunds kommun finns ett kommunövergripande stöd för utbildning och utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Detta är en modell vi är stolta över och som svarar på din fråga om vem som ser till att allt bra material används.

    Ha det fint!
    /Åse

Lämna en kommentar

  • (will not be published)