Framtidens Läromedel dag 2

Här är det många nya spännande föreläsningar. Jag hade sett fram emot att få lyssna på John Steinberg som talade om konsten att lyckas med digitala verktyg i skolan – vägen till Flow. Men då det var riktigt mycket folk här vid vår monter, vilket var jättekul, så jag missade den spännande föreläsningen.  Mina kollegor som också är här, men i egenskap av deltagare i konferensen, var riktigt upplyfta av Steinbergs föreläsning.

Jag bestämde mig för att gå på föreläsning som heter Sigtunaboxen – 3 fokusområden för en framtidssäkrad skola, föreläsaren där heter Lars Sundberg. Han berättade om hur arbetet gick till när de implementerade IKT i Sigtuna kommun. Det som var riktigt intressant att höra var hur viktigt det är med kompetens, för det spelar ju ingen roll om alla elever och lärare får en dator eller iPad, om ingen vet hur man ska använda dem. Då blir det ju fullständigt bortkastade pengar. Sundberg visade siffror på detta där man kunde se att kompetens tog upp 60 % av kakan, utrustningen tog upp 20 % och teknik samt system tog upp respektive 10 % av kakan. Det som alltså är avgörande för en kommun att utvecklas inom IKT är just kompetens men framför allt att man måste börja med att få med sig politiker och rektorer innan man påbörjar arbetet med lärare och elever.

En annan intressant aspekt var att Sundberg tog upp vaktmästaren och hur viktig hen blir och att man även måste erbjuda vaktmästaren kompetensutveckling inom teknik. Processen de har genomgått i Sigtuna kommun har varit lång och Sundberg poängterade att det faktiskt måste få ta tid och att IKT inte är något man får in över en dag. Jag fick en klar bild av hur man ska lyckas in sin egen kommun och det handlar om att undervisningen systematiskt måste förändras utifrån de faktiska behoven eleverna har. Vidare pratade han om vikten av kollegialt lärande och vetenskapligt beprövade metoder. Eleverna är ju de som ska vara i fokus och IKT och ett systematiskt arbete med IT i undervisningen leder till att alla elever ska få skickliga lärare, få kunskaper om framtidens kunskap och förmågor, eleverna ska kunna äga sitt eget lärande, de ska även få högre kunskaper i alla ämnen samt att alla elever blir inkluderade oavsett stödbehov.

Slutligen berättade Sundberg om hur detta arbetssätt ökat måluppfyllelsen för årskurs 9:ornas betyg.  Ja, vad ska man säga Sigtunaboxen verkar vara en framgångssaga.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)