En ny blåsning?

“Mentorskapet blir en del av lärares ordinarie arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som följer med mentorskapet bedöms såsom övriga arbetsuppgifter i linje med de grundläggande principerna för lönesättning enligt löneavtalet. Utifrån detta ser vi från SKL och Pacta inte att det behöver tecknas lokala kollektivavtal vare sig om mentorsuppdraget eller om lönesättning av mentorer.”
SKL

Jag har alltid undrat hur det har gått till varje gång lärarkåren har fått nya arbetsuppgifter utan att något annat plockas bort. Nu får vi kanske det tvivelaktiga “nöjet” att se detta dåd än en gång ta form i egenskap av det nya mentorskapet för nyexaminerade lärare.

Det blivande mentorskapets innehåll och omfattning är något vagt formulerat både av Skolverket och SKL. Huvudmännen ska utse mentorer för mentorskapet. Mentorerna skall bidra med underlag till rektorns eller förskolechefens plan genom att uppmärksamma lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov. Mentorn skall dokumentera samtal och observationer.

Så långt vad som skall göras. Men, ersättning? Hur mycket tid kommer detta att ta i anspråk?

“Huvudmännen ska … planera för att det finns tid avsatt för mentorskapet.”, säger Skolverket. Som till exempel? Är min fråga. Finns det ingen på skolverket som kan göra en uppskattning? Konstigt med tanke på att folk på Skolverket borde vara väl insatta i vad mentorskapet kan tänkas innebära.

Ingen som vill eller vågar? Hur som helst är formuleringen med all säkerhet mycket uppskattad hos arbetsgivaren.

Det kommer alltså att bli upp till var och en att ”komma överens” med arbetsgivaren om hur mycket mentorskapet kan tänkas kräva i tid och andra resurser. SKL är inte ett dugg intresserade av att lokala kollektivavtal tecknas av den enkla anledningen att kommunerna inte är det. De får ut mer av varje lärare så länge dessa inte organiserar sig kring frågan och kräver lika för alla, vilket borde vara det mest rimliga i sammanhanget.

Sätt hela frågan i karantän tills klara direktiv kommer om hur mycket tid som skall avsättas i tjänsterna, både när det gäller nyexaminerade och mentorer. Antingen det eller så får kommunerna masa sig till förhandlingsborden och teckna lokala kollektivavtal.

Kommentarer (16)

 1. Concerned skriver:

  Står det inte i avtalet att alla uppgifter ska rymmas inom arbetstiden? Så har det inte varit på många år, men LR har blundat.

 2. J.P. skriver:

  Jo, det stämmer. Nedan följer avtalstexten. Men den har LR glömt.

  Lärares arbetstid
  2. Parterna pekar på vikten av att arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden.
  Arbete som beordras att utföras utöver den fastställda arbetstiden ersätts
  enligt AB § 20.

 3. J.P. skriver:

  Har varit, i drygt 5 år. LR undviker alla avtalstexter som skulle kunna gynna medlemmarna.

 4. Concerned skriver:

  Ett fack som tar sina medlemmars arbetssituation på allvar

  Från svt-textden 13/2-12

  Flygstrejk bryter ut i morgon

  Den varslade strejken mot flygbolagen
  Tuifly, Novair och Primera Air bryter
  ut i morgon klockan 11.00.

  Förhandlingarna mellan facket Unionen
  och arbetsgivarna har avbrutits. Med-
  larna anser att parterna står för
  långt ifrån varandra.

  Bolagen flyger åt Fritidsresor, Apollo
  och Solresor som hävdar att de kommer
  att använda andra flygbolag när strej-
  ken träder i kraft.

  Det är kabinpersonalen som tas ut i
  strejk i protest mot arbetspass på upp
  till 60 timmar per sjudagarsperiod.
  Det här gäller konflikten – 160

  • christoffersaar skriver:

   Tyvärr är traditionell strejk ganska tandlöst när det gäller lärarkåren. Arbetsgivaren går inte miste om någon vinst när skolan står still, tvärt om! Kommunen sparar snarare pengar. Det krävs ett smartare sätt att strejka på om det skall leda till något konstruktivt. Jag hade inte alls varit emot det.

 5. J.P. skriver:

  Ja, varför skulle LR göra det?

  Det kan kanske finnas rent personliga vinningar?

  Kanske finns/fanns det kommunombud utan lärarexamen, som därför inte kan/kunde få tillsvidareanställning och av den anledningen hjälper/hjälpte arbetsgivaren?

  Eller arbetsgivaren kanske lockar med utlandsresa?

  Men det finns sannolikt andra förklaringar också. Förklaringar som har med LR:s inställning att göra. Den arbetsmiljö som råder har inte kommit över en natt. LR har haft många, många år på sig att reagera och agera.

  Hade man gjort det hade man besparat många lärare lidande.

  • christoffersaar skriver:

   Aningen, aningen lite konspirationsteoretiskt resonerat. Jag menar det är ju bara för medlemmarna att välja andra ombud i så fall. Om det är så att medlemmarna satt fel personer i den positionen under flera decennier undrar jag vad medlemmarna egentligen har sysslat med?

 6. J.P. skriver:

  Har ag följt avtalet när en lärare blir sjukskriven pga arbetet?

  Kräver LR något skadestånd för avtalsbrott när så sker?

  Vad gäller mutkultur så har den kanske lättast att gro och utvecklas inom organisationer som säger:

  “Nehe, något sådant finns inte hos oss. Den som påstår det är konspiratorisk”?

  • christoffersaar skriver:

   Å, en Petitio principii!

   (jag är lite svag för argumentationsfel)

   Du framlägger en premiss som är obevisad. Dessutom går det inte ihop logiskt. För då borde de organisationer där man säger “här mutas det som bara den” per automatik vara organisationer utan korruption.

   “Den outtalade premissen” är konspirationsteoretikerns trademark. En av dem. Fast du sa visserligen “kanske” och det är ett gott tecken.

 7. J.P. skriver:

  För någon vecka sedan kom en rapport från en grupp som arbetar med/mot korruption. enligt den så var korruption betydligt mer utbrett i det svenska samhället än vad gemene man trodde.

  Jag tror i alla fall att om man är medveten om, och villig att se, att ett beteende,också ett oönskat beteende kan finnas i sin egen organisation så blir det lättare att upptäcka den.

  De händelser jag hänvisar till i tidigare inlägg är faktiska.

  Jag vill gärna upprepa de frågor jag ställde i förra inlägg:

  Har ag följt avtalet när en lärare blir sjukskriven pga arbetet?

  Kräver LR något skadestånd för avtalsbrott när så sker?

 8. csaar skriver:

  “Jag tror i alla fall att om man är medveten om, och villig att se, att ett beteende,också ett oönskat beteende kan finnas i sin egen organisation så blir det lättare att upptäcka den.”

  Det håller jag med om.

  “Har ag följt avtalet när en lärare blir sjukskriven pga arbetet?”
  Du menar då orsaken till sjukdomen kan härledas till fysisk/psykisk belastning. Nej då anser jag att Ag inte har följt avtalet.

  En sökning på nätet ger ju en mängd träffar där LR har stämt arbetsgivaren. Just pga det vet jag inte. Det finns ju andra sätt också. Skyddsombud från lr och lf stängde exempelvis en skola 2010 på grund av risk för ohälsa i samband med ökad undervisningstid. Det funkade efter vad jag har förstått.

 9. Concerned skriver:

  Såg att strejken, som jag skrev om ovan, är avblåst. Facket nådde framgång.

  Lärarna måste strejka så att antagningarna blir lidande. Det finns massor av argumet,och offentliga rapporter, att ta fram för att visa att en strejk är legitim, och nödvändig.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)