Rätt och/eller rättvist

Reformerna har nu börjat få effekter. Behörighetskrav och lärarlegitimation pressar upp löner när lärare anställs, exempelvis med bristen på lärare inom vissa ämnen och så vidare.

Har vi blivit mer åtråvärda? Nej. En indikation som skvallrar om annat är det faktum att den redan anställdes lön ökar makligt medan en så kallad “tuvhoppare” kan höja lönen med åtskilliga tusenlappar i sitt skutt. Slutsatsen får då bli att arbetsgivare tvingas betala hög lön för att få lärare till tjänster som skall tillsättas. Inte för att de vill, utan för att de måste. I marknadsmässiga termer får vi konstatera att de nu eller mycket snart helt enkelt får betala vad vi är värda – tillgången är lägre än efterfrågan. Men som sagt, detta kommer mest dem som byter jobb till del. Möjligen även nyexaminerade lärare också så klart.

Det skulle det bli svårt för arbetsgivaren att höja löner på redan anställda så att dessa var i fas med de som nyanställs, men fenomenet får effekter. Ibland rent av obehagliga effekter för den nyanställde. Det finns roligare sätt att introduceras på till en ny arbetsplats än att mötas av gliringar och antydningar från nya kollegor.

I ett av mina första blogginlägg beskrev jag en annan reform och dess effekter. Även den gången berörde jag ämnet besvikelse från kollegor. Då gällde saken outbildade lärare och om dessa skulle få subventioner från sina arbetsgivare i syfte att lättare kunna skaffa sig rätt kompetens. Ja, ansåg jag – för att det skulle vara rätt, inte för att det skulle vara rättvist. På olika vis hade arbetsgivarna, genom att (märkligt nog) ringakta utbildning, hjälp den outbildade att snärja in sig i den rådande situationen.

Besvikelsen i sig är förstålig, men helt missriktad. Det är givetvis varken rektorns eller den nya kollegans fel att lönerna är orättvisa. Det är i själva verket ett resultat av kommunala och privata aktörers vanvettiga vanvård av skolan under decennier på kunskapsföraktets arena.

På sikt höjs lönen för hela lärarkåren. Alla kommer tyvärr inte hinna uppleva detta för egen räkning – men vi får inte ta ut denna bitterhet på dem som redan har upplevt det. Fråga er inte om det är rättvist, för det är det givetvis inte, fråga er istället om det är rätt på sikt. Det är det givetvis.

Tillåt mig göra ett tillägg riktat åt den som inte ännu upptäckt följande i marknadsmässiga sammanhang självklara fenomen:  Om två söker samma tjänst och ag följer lagen oavsett vilken de anställer av de två väljer de att anställa den som begär minst. 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)