Proposition om minskad dokumentation

När en politiker säger att vi sitter i samma båt så var på din vakt, betyder det att det är du som skall ro.

Wilhelm Moberg

Det slog mig plötsligt att inledningen på det dokumentet är ytterst illa formulerat:” I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att  minska och förenkla lärarnas administrativa arbete. Genom ändringarna  kan mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som uppföljningen av  varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs. “

Aj då?! Där hade någon otur vid tänkandet. Har vi inte tillräckligt med undervisning?! Det är ju dessutom ingalunda så att vi kommer att undervisa samma elever mer i så fall, nej vi får fler klasser/grupper att undervisa. Lägg där till mer arbete i form av för – och efterarbete. Denna formulering måste verkligen trigga arbetsgivarnas salivkörtlar.

Snälla Björklund sitt still i båten och gör inget alls. Res dig inte upp, titta inte över kanten. Sitt bara helt stilla tills någon som vet hur man ror kommer och avlöser dig. För vet du vad? Jag och samtliga av mina kollegor sitter också i den här båten. För många av oss är detta den enda båt vi har, vi kan inte, som du, få en ny båt när du sänkt den gamla.

Kommentarer (1)

 1. j.p. skriver:

  Hur ska man förklara så att gemene man och politiker får insikt i hur mycket en lärare kan och bör undervisa?

  Om man tycker att alla elever har rätt till en lärare som har 3 minuter att förbereda varje elevs arbete och 3 minuter att efterarbeta varje elevs arbete så kan en lärare maximalt undervisa 15h/vecka om läraren har 20 elever.

  6 minuter x 20 = 120 minuter. 15 undervisningstimmar genererar 45
  arbetstimmar/vecka.

  Då kan lärarna inte göra något annat; inga rastvakter, inga personalmöten, inga föräldramöten, inga utvecklingssamtal, inga skriftliga omdömen, etc.

  Många lärare har fler än 20 elever, undervisar mer än 15 h/vecka och har ett antal andra sysslor att sköta under sin arbetstid.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)