Mental träldom

From this time I was most narrowly watched. If I was in a separate room any considerable length of time, I was sure to be suspected of having a book, and was at once called to give an account of myself. All this, however, was too late. The first step had been taken. Mistress, in teaching me the alphabet, had given me the ~inch,~ and no precaution could prevent me from taking the ~ell.~

Frederick Douglass

Frederick Douglass växte upp i Amerikanska söderns, för oss idag, ofattbara slavsamhälle. Hans självbiografiska bok, ” Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave”, är en bekräftelse på tesen som utmålar kunskap som en väg till befrielse, men inte bara det. I hans bok anar läsaren också en idé om att ett välutbildat folk utgör grunden för ett välmående samhälle. Douglass lyckas så småningom fly till de norra staterna och slås där av att rikedom och välmåga förekommer utan att någon tvingar slavar att uppbringa den åt sina herrar. Hans föreställning om de slavfria staterna hade fram till dess varit att där rådde total fattigdom. Kunskap i kombination med sund innovation leder till ett rikare samhälle.

Det är både underhållande och tragiskt att läsa om hur frun till hans ägare ogenomtänkt råkar lära Douglass de första grundläggande stegen mot konsten att läsa. När detta avslöjas blir herrn i huset rasande. Dels är det olagligt, dels sätter läsning ”griller” i huvudet på en slav. och även om Douglass känner sorg över att ha förlorat sin första lärarinna känner han samtidigt en stor glädje över att hans ägare avslöjat en av bojorna som håller honom fången – okunskap – och hur den bojan kan brytas.

These words sank deep into my heart, stirred up sentiments within that lay slumbering, and called into existence an entirely new train of thought. It was a new and special revelation, explaining dark and mysterious things, with which my youthful understanding had struggled, but struggled in vain. I now understood what had been to me a most perplexing difficulty–to wit, the white man’s power to enslave the black man.

Han får de vita barnen att lättvindligt avslöja skrivtecknens hemligheter. Han övar i smyg och läser allt han kommer över. Det är inte lätt för från och med den dagen då husbonden fick ett utbrott över det faktum att slaven dristade sig till att sträva efter lärdom är slaven övervakad varhelst han och böcker befinner sig i närheten av varandra.

Okunskap och ovetskap, att inte kunna och att inte veta är grunden för medvetandets träldom. Den som inte kan och inte vet är aldrig helt fri. Nyckeln till frihet är många gånger utbildning.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)