En fråga om tid

Det är inte snön som faller

(Anders F Rönnblom)

Nej, det är inte snön som faller. Det är våra elevers placering i alla möjliga undersökningar rörande deras kunskaper. Detta är ju onekligen tragiskt, men något som är ännu mer tragiskt är allehanda självutnämnda experters förklaringar på varför resultaten dalar. Och nu skall jag bidra till tragiken genom att sälla mig till den skaran. Vi får se om ni håller med mig. Jag kan tänka mig ett antal orsaker och här är en som jag anser är en starkt bidragande orsak:

Ökad undervisningstid, vilket ger mindre tid till förberedelser och efterarbete, samt mindre tid till varje elev.  För min del är det en självklar orsak. Jag kan direkt  föra över detta till min bisyssla som serieskapare och illustratör. Om någon uppdragsgivare skulle få för sig att mejla mig med raderna, “Ok, vi vill ha en rikt detaljerad scen över slaget vid Poltava, A3-format, i färg. I förgrunden Karl den XII fot i samma ögonblick en kula penetrerar den. Himlen ska vara fullkomligt infekterad av förbisusande kanonkulor. vi vill ha illustrationen om en halvtimme!” Mitt svar hade nog, bokstavligt talat, och ursäkta mitt språkbruk, varit: “Fuck off!”

Inte för att jag inte skulle vilja göra en sådan illustration – vilken utmaning, vad spännande. Men att ge så lite tid till så mycket är en direkt förolämpning. Nu skulle det aldrig hända – folk i den branschen vet på ett ungefär hur lång tid det tar att göra en illustration. Därför är jag något fundersam över hur detta fenomen artar sig i skolans värld. Som yrkeskår borde vi bli djupt förolämpade när huvudmän menar att vi skall slänga ihop bra lektioner på ingen tid alls. Vet de inte hur undervisning går till? Vilka ansträngningar som måste göras från lärarens sida för att locka elever att lära?

Det brukar ju heta “att det är naturligt att lära”, och när något säger så utan att på ett korrekt sätt avsluta den strofen har jag lust att dra en sabel. Vi lärare är inte utrustade med sablar – tack och lov, så jag brukar invända istället. Ungefär så här:

Det är förvisso “naturligt att lära”, men det finns ytterst få saker i kursplanerna som är naturliga att lära sig. Vi har utvecklat egenskapen att lära oss saker långt innan vi blev Homo Sapiens och som art har vi kanske funnits i 150 000 år – fundera på hur stor del av den tiden algebra, Europas länder eller den negativa logaritmen av en vätejonskoncentration har varit “naturligt” att lära sig? Aldrig, inte ens nu. Det är därför det finns skolor och lärare. För att våra unga medborgare skall lära sig saker som inte är naturliga att lära sig, men som är nödvändiga att kunna i dagens komplexa samhälle. Den som inte fattar att sådant kräver förberedelser från lärarens sida är en idiot.

Finns det någon undersökning som visar på eventuellt samband mellan hur väl eleverna presterar i förhållande till hur mycket tid lärare har avsatt i sin ordinarie arbetstid för efterarbete och förberedelser? Om inte efterlyser jag en sådan undersökning. Men, förmodligen skulle den undersökningen bli missvisande: lärare planerar oavsett om de har tid till det eller inte, ett faktum som missbrukas i både spar – och vinstsyfte på lärarnas bekostnad.

Kommentarer (8)

 1. Kathleen Andersson skriver:

  Bra skrivit! Tur att någon orkar – jag är helt slut – som vanligt- på en fredag kväll. Jag har så mycket att ge men vår arbetsmiljö är bedrövlig! Jag har tack och lov erfarenhet men snart måste jag säga -det räcker! Ta bort all onödig administration innan jag slocknar!

 2. Bernt A skriver:

  Jag tycker att det är hög tid att någon lyfter detta perspektivet! Det är tragiskt och beklämmande att inget av facken med hög röst protesterar mot arbetsgivarnas utökande av undervisningstiden.

 3. Britt Nilsson skriver:

  Absolut. Det är nog den största orsaken. Jag tror också att många blir lärare idag för att de inte kom in på annan linje. Som svensklärare ser jag hur många svensklärare som har mycket dålig svenska själva.Hur många som helst skiljer inte på de och dem, stavar fel och ser inte när meningsbyggnaden inte fungerar. Då blir det som det blir.

 4. Pella Sahlin skriver:

  Det vore fantastiskt om lärarfacken kunde enas om en samsyn som baserades på en omfattande undersökning av hur lärare arbetar baserat på; hurmycket mötestid, hur mycket tid går åt till administration, hur mycket tid tar mentorsamtal etc. Hur många årsarbetatimmar återstår? Dela summan med fyra; en timme för själva lektionen, en kvart före och en kvart efter till “ställtid” och två och en halv timme till för och efterarbete. Något i den stilen skulle kunna ge någon form av uppfattning om hur arbetssituationen skulle kunna se ut.

 5. Jonas Tackerudh skriver:

  Det var bra sagt! Nu tar vi alla fram våra sablar och ropar: “Cowabunga!” Det är ju helt logiskt att många kollegor inte hinner med att planera, och varför gör vi då detta utanför vår ordinarie arbetstid? Jo, vi vet att det krävs för att vi med raka ryggar kan stå inför våra elever ocha ha nya lektioner vecka efter vecka. Både jag och min fru tycker att du skriver bra kring denna fråga. Min fru sträcker sig så långt att hon vill se dig kandidera till nästa utbildningsminister. Har du tid med det?

 6. Gunilla Kimura skriver:

  En bra lärare behöver tid till för- och efterarbete för att få eleverna intresserade och lära sig något. Inte ens en bra lärare kan göra ett gott jobb utan denna tid.

 7. christoffer saar skriver:

  Utbildningsminister… Tack för förtroendet. 🙂

Lämna en kommentar

 • (will not be published)