Kategoriserade inlägg: Uncategorized

Konkreta tips för att göra yrket mer attrativt

Det är svårt att få tag i legitimerade, behöriga lärare till lediga tjänster, samtidigt som rörligheten bland lärare tagit fart. Fler och fler tjänster blir vakanta, dels på grund av det ökande antalet nyanlända, dels på grund av fler kollegor som inte har legitimation. Visst har man lyckats tillsätta en del av dessa tjänster med behörigt folk,… Läs mera »

Tokiga tanke

Vad kan vara en god åtgärd att vidtaga för att minska lärares arbetsbelastning? Det bästa sättet är nog att strunta i att göra vissa arbetsuppgifter. Givetvis med motiveringen att man inte hade tid att genomföra dessa, vilket är sant om man skall göra ett bra jobb i övrigt. (fotnot: För så måste det ju vara,… Läs mera »

Amnestiernas tid är tyvärr förbi

I det läget, då det bestämdes att legitimationer och stramare behörighetskrav skulle tillämpas, hade det varit på sin plats att också tillämpa en slags amnesti för alla dem som tillåtits undervisa i fel ämnen och utan fullständiga examensbevis. Detta är väl som att svära i LR-kyrkan? Det spelar ingen roll nu, nu när det är… Läs mera »

Alliansens Lattjo-lajban-låda

Nämen, se där. Nu skall det införas ordningsbetyg om Alliansen får bestämma vidare här i landet. Mest tänker jag på hur Ralph, killen i “Flugornas Herre” sa till de andra pojkarna att man kanske skulle bli tvungen att dela ut en reprimand om någon inte följde reglerna och en av de andra pojkarna hånfullt skrek… Läs mera »

En fråga om tid

Det är inte snön som faller (Anders F Rönnblom) Nej, det är inte snön som faller. Det är våra elevers placering i alla möjliga undersökningar rörande deras kunskaper. Detta är ju onekligen tragiskt, men något som är ännu mer tragiskt är allehanda självutnämnda experters förklaringar på varför resultaten dalar. Och nu skall jag bidra till… Läs mera »

Hit med pengarna!

  För en enkel lekman, dvs jag själv, får man ju intrycket av att staten ger pengar för nationella prov, men att dessa pengar går till andra hål i budgeten som måste fyllas. Ergo: kommunen har egentligen inte råd att genomföra nationella prov. Vardagsexempel: om pappa och mamma ger mig pengar att köpa nya sommardäck… Läs mera »

I Dessa tider av Nationella Prov

AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete). “Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra åtgärder som ligger i linje med deras personalansvar och ansvar för arbetsledning. Det gäller till exempel att ge introduktion och instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter, hjälpa till med prioritering av arbetstagarnas arbetsuppgifter och att ge stöd och återkoppling.” (kommentarer  till §6, “Kompetens”) Hinner Du inte rätta? Du skall… Läs mera »

Bidde det ingen kostym?

Those Who Can, Teach. Those Who Cannot, Pass Laws About Teaching   Funderar på lagändringen som träder i kraft 19 november. Upprinnelsen är följande enligt Utbildningsdepartementet: “Undersökningar har visat att lärare i genomsnitt ägnar 27-35 timmar per termin åt att upprätta omdömen, vilka utgör en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Att minska upprättandet av… Läs mera »

Uppror mot pseudo-pedagogisk dravel?

“Keep an open mind – but not so open that your brain falls out” Richard Feynman  Han är sin kommuns starke man, någon som för ett par millennier sedan hade fått ett eget stenröse att vila i vid sitt frånfälle. Han har något viktigt att förtälja och för att understryka detta finns budskapet även svart på… Läs mera »