Hit med pengarna!

 

För en enkel lekman, dvs jag själv, får man ju intrycket av att staten ger pengar för nationella prov, men att dessa pengar går till andra hål i budgeten som måste fyllas. Ergo: kommunen har egentligen inte råd att genomföra nationella prov. Vardagsexempel: om pappa och mamma ger mig pengar att köpa nya sommardäck till bilen, och jag lagar avgassystemet istället, skulle mor och far tyckt att jag egentligen inte har råd att ha bil.

Exempel är säkert dåligt på många sätt, det måste medges. Mor och far skall ju inte ge mig pengar till min bil, precis som att kommunen inte borde få ha hand om skolan alls. Men, verkligheten är tyvärr inte alltid tillrättalagd efter förnuftets principer, särskilt inte bland huvudmän som varken har förnuft eller sunda principer.

En aspekt som inte exemplet täcker är ju det faktum att lärare nu vet att pengar för NP har tilldelats, men detta har inte resulterat i avlastning för varken rättning eller genomförande. Detta är en omfattande process och hade för arbetsbelastningen/återhämtningens skull varit i behov av resurser i form av vikarier, övertid, mm. Saker som jag är övertygad om att pengarna var ämnade för. Det hade kanske inte blivit så många vikarietimmar per skola, men för en törstande i öknen är ju ett halv glas vatten bättre än inget alls.

Kommentarer (2)

  1. Kaj Jonsson skriver:

    Om dina föräldrar ansett att du behövde ha bil skulle de naturligtvis tagit hand om underhållet av fordonet. Om Olofström inte kan se till att lärarna kan hantera proven på ett korrekt sett utan att riskera personalens hälsa ska de naturligtvis inte delta, vilket de inte har som alternativ. Alltså; staten bestämmer och kommunen lyder. Så är det tänkt sedan Axel Oxenstiernas tid!

  2. Christoffer skriver:

    Kommunen lyder staten, nja… Titta bara på statens avsikter med karriärstjänsterna och vad kommunerna sedan gjorde. En del kommuner lyder staten, långt i från alla och absolut inte i allt.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)