Are you now or have you ever been a member of the NPM?

Den offentliga organisationen har, till skillnad från det privata affärsföretaget, ofta monopol på sin verksamhet. Skär man då bort all reservkapacitet, blir det helt andra effekter än de som grupper av konkurrerande privatföretag i en viss sektor kommer att erfara vid motsvarande åtgärd. Man får en skör struktur som är oförmögen att hantera all överraskning

Lennart Lundquist, Demokratins väktare.

 Jag är absolut inte den som hänger mig åt eller tror på konspirationsteorier. Inte på det vis vi förknippar den grupp i samhället som går under beteckningen ”foliehattar” i alla fall. Det kan ju vara bra att veta vad som kännetecknar en sådan innan jag fortsätter. Alla är nog inte införstådda med begreppet.

 För mig är en foliehatt en person som uppfyller de flesta av dessa kriterier:

 1. En människa som utesluter slump, inkompetens och misstag i världens skeenden
 2. En människa som tror att det ständigt förs en kamp mellan ont och gott
 3. En människa som hellre tar till sig EN spektakulär förklaring/källa framför flera mer troliga och dessutom av varandra oberoende
 4. En människa som försöker ”bevisa” sin ”teori” med en enorm och inte sällan irrelevant detaljrikedom
 5. En människa som enbart behöver en ringa, knappt skönjbar, uppmuntran när det gäller att genast misstro allt sprunget ur myndighet och vetenskap.
 6. En människa som har svårt att hålla isär åsikt och fakta: När denna person lägger fram sin åsikt är det fakta, när motsidan lägger fram fakta är det enbart en åsikt.
 7. En människa som instinktivt tar den osannolika förklaringen för sanning och ignorerar allt som talar emot.
 8. En människa som tror att begreppet källkritik är ett personligt påhopp.
 9. En människa som byter spår när motargumenten blir för påtagliga.

Innan ni börjar diagnostisera folk i er omgivning får jag tillägga att denna lista av kriterier inte är officiell på något vis, utan består av ett hopkok av egna formuleringar och andras kåserier kring fenomenet. Dessutom inträffar det kanske att en foliehatt har rätt. Det är inte omöjligt. Även en blind höna finner då och då ett korn, skulle jag kunna tillägga, men jag vill inte förringa blinda hönors förmåga att hitta mat. Det inträffar nog mycket mer ofta än att en foliehatt snubblar på en riktig konspiration.

 Nu tänker jag ändå ta upp en slags ”konspiration” som drivs av ett ”sällskap” som går under benämningen NPM. Det är inte en konspiration i den bemärkelsen att folk i största hemlighet har ”andats tillsammans” för att iscensätta något fasansfullt eller gement. NPM står för New Public Managment och det är ett sätt att föra in begrepp, tankar och metod som hör marknaden till in i den kommunala sfären.

 Detta sker mer eller mindre omedvetet och jag misstänker att en hel del inkompetens och andra tillkortakommanden, som till exempel en övertro på vissa ideologier ligger bakom. Dessa omedvetna konspiratörer ser marknaden som ett paradis där hjulen bara snurrar på i ett välsignat tillstånd av ständig tillgång och efterfråga. 

 Och precis som med alla andra former av hjärntvätt riktade mot större grupper i samhället börjar man med att omdana språkbruket. Plötsligt, när vi läser i kommunfullmäktigeprotokoll eller i en av kommunen fastställd policy är vi inte ”medborgare” längre utan ”kunder” eller ”brukare”. Jag tror inte att det egentligen är medveten, men det spelar ingen roll. För, det är en otrolig skillnad mellan att vara medborgare och att vara kund. Vi behöver inte fundera länge innan vi inser vidden av denna devalvering. En kund kan nekas en tjänst eller vara om kunden saknar pengar till exempel. Vad säger begreppet om hur vi uppfattar och ser på demokratin? Om vi är kunder vad är då våra valda politiker? Jag tror att namnbytet från medborgare till ”kund” eller ”brukare” kan leda till negativa följder för demokratin.

 ”Men kunden har ju alltid rätt”, kan någon hävda och påstå att förändringen i kommunernas språkbruk är något bra. Tänk er den frasen i skolans värld där eleven och föräldern omnämns som ”kunder” i kommunpolitikernas skrifter. Vi vet ju att de inte alltid har rätt, men hur länge kan vi diskutera detta faktum med dem i det ögonblick som de börjar betrakta sig som kunder i färd med att köpa våra tjänster?

 Ett annat bekymmer är överföring av marknadskrafter in i den kommunala världen. Principen är att om någon producerar en vara eller erbjuder en tjänst som kunder vill ha så strömmar köpare till. Exempelvis en populär skola. Problemet är att marknaden inte är kompatibel med kommunen. På den riktiga marknaden är antalet potentiella köpare näst intill oändligt. Elevantalet i en kommun (och dess grannkommuner) är begränsat, hur bra en viss skola än är kommer inte elever att materialiseras ur tomma intet för att skriva in sig. Andra skolor blir lidande. Ja, hela kommuner hamnar i ekonomiskt trångmål då skolorna konkurrerar ut varandra med skattemedel – medborgarnas pengar. Det hade kanske varit försvarbart om det verkligen fanns ett samband mellan vad ”kunden” vill ha och vad ”kunden” och samhället verkligen behöver. Jag är inte alls säker på att det är så. Frågar man elever så väljer de inte skola för att den representerar höga demokratiska ideal och stora studierelaterade krav. Inte sällan är en lapptopp involverad i själva valet.

 Metoder från markanden är också en sliten, och snart hoppas, ihjälsparkad käpphäst hos dessa ”konspiratörer”. Vinstbringande företag utvecklar metoder för att a) effektivisera vilket leder till b) att varorna produceras billigare, vilket i sin tur leder till c) att det kapital som bildar överskott genom effektiviseringen kan leda till högre vinster och kvalitetshöjande åtgärder. När NPM:folket för in dessa metoder i kommunerna har de missat ett mycket väsentligt steg i ekvationen: kommunen producerar inga varor som i sin tur genererar pengar. Jo, på mycket lång sikt. Våra elever kommer så småningom ut i samhället och blir förhoppningsvis lönsamma, men det handlar om decennier och det finns ingen garanti för att de väljer att bli lönsamma i hemkommunen.

 Metoderna från marknaden kommer alltså inte att generera några pengar i kommunen, återstår då att metoderna kan spara pengar. Det vill säga en effektivisering som leder till uppsägning så fort snålvindarna börjar blåsa. Det tragiska är att medarbetare ofta med liv och lust hjälper till vid införandet av effektiviseringar som på sikt sparar bort dem själva.

 Det är hög tid att förklara högt och tydligt att vi inte är kunder utan medborgare och att samhället är en verksamhet som vi äger tillsammans. Inte någon butik som vi kan välja att shoppa i.    

 

 

 

 

Kommentarer (2)

 1. J.P. skriver:

  Angående konspirationer:

  319 SVT Text Onsdag 12 sep 2012
  FOTBOLL: England 12 september

  Hillsborough-bevis manipulerades

  I dag spreds nytt ljus över Hills-
  borougholyckan 1989, då 96 Liverpool-
  fans klämdes till döds. En utrednings-
  grupp har offentliggjort dokument som
  visar att vittnesmål manipulerats.

  Det rör sig om nedtecknade vittnesmål
  från poliser i tjänst när tragedin
  inträffade. Där har gjorts ändringar
  som ställer polisens insats i bättre
  dager – och Liverpool-fansen i sämre.

  Till det som offentliggörs i dag finns
  också de medicinska rapporterna om de
  96 fans som omkom. De kan komma att
  öppna för nya utredningar – och nya
  krav på ansvar för tragedin.
  Läs mer på svt.se/sport

 2. J.P. skriver:

  Fortsättning:

  Cameron bad offrens anhöriga om ursäkt

  I ett tal i brittiska underhuset i dag
  bad premiärminister David Cameron
  anhöriga till Hillsborough-offren om
  ursäkt för “dubbla oförrätter”.

  -Det som hände den dagen, och det som
  hände efteråt, var fel, sade Cameron.
  -Dagens rapport är glasklar. Olyckan
  var inte Liverpool-fansens fel.

  Premiärministern slog även fast att
  den ursprungliga utredningen
  manipulerats och att “myndigheterna
  eftersträvade att ge en helt
  orättfärdig bild av händelserna”.
  Riksåklagaren Dominic Grieve har nu
  fått i uppdrag att studera rapporten.
  Läs mer på svt.se/sport

Lämna en kommentar

 • (will not be published)