Årsarkiv 2016

Konkreta tips för att göra yrket mer attrativt

Det är svårt att få tag i legitimerade, behöriga lärare till lediga tjänster, samtidigt som rörligheten bland lärare tagit fart. Fler och fler tjänster blir vakanta, dels på grund av det ökande antalet nyanlända, dels på grund av fler kollegor som inte har legitimation. Visst har man lyckats tillsätta en del av dessa tjänster med behörigt folk,… Läs mera »