Årsarkiv 2013

Bidde det ingen kostym?

Those Who Can, Teach. Those Who Cannot, Pass Laws About Teaching   Funderar på lagändringen som träder i kraft 19 november. Upprinnelsen är följande enligt Utbildningsdepartementet: “Undersökningar har visat att lärare i genomsnitt ägnar 27-35 timmar per termin åt att upprätta omdömen, vilka utgör en del av den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Att minska upprättandet av… Läs mera »

Uppror mot pseudo-pedagogisk dravel?

“Keep an open mind – but not so open that your brain falls out” Richard Feynman  Han är sin kommuns starke man, någon som för ett par millennier sedan hade fått ett eget stenröse att vila i vid sitt frånfälle. Han har något viktigt att förtälja och för att understryka detta finns budskapet även svart på… Läs mera »

Proposition om minskad dokumentation

När en politiker säger att vi sitter i samma båt så var på din vakt, betyder det att det är du som skall ro. Wilhelm Moberg Det slog mig plötsligt att inledningen på det dokumentet är ytterst illa formulerat:” I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att  minska och förenkla lärarnas administrativa arbete…. Läs mera »

1000 generaler

Tidningen Skolvärlden har ett återkommande inslag där tidningen listar de 50 politiker, tjänstemän och andra makthavare som utövar störst makt på det svenska skolväsendet. Det enda jag gillar med tidningens ”Skolans 50 mäktigaste” är att man i alla fall berättar hur undersökningen gått tillväga. Men tyvärr saknar tillvägagångssättet allt av värde när undersökningen i sig… Läs mera »

Dragkampen om arbetstiden

”…vi lärare är som vi är… Vi vill alltid göra något bra trots att arbetstiden är slut.” Anders Thomsson, Kommunombud  Ja, det är sant och detta faktum är en bidragande orsak till att vi befinner oss där vi är idag. Det är en mycket prekär situation där du saboterar för dig själv och dina kollegor… Läs mera »

Flummiga reformer

   “Let us not be down-hearted. One total catastrophe like this is just the beginning!” (Reg, “Life of Brian”) Många gånger är reformer en god barometer i mätandet av hur omfattande paniken är i ett departement eller en regering. Min ”reform-panik-hypotes” verkar utefter en logaritmisk skala där illa genomtänka och hastigt genomförda reformer har en… Läs mera »

Voffor gör di på detta viset? eller Vad var det jag sa?

Jag skrev så här för ett bra tag sedan: …  Det kan ju bli mycket lätt för SKL att gå lönekraven tillmötes i så fall: Säg upp hälften av lärarkåren, ge de som är kvar dubbel lön och låt dessa som är kvar undervisa dubbelt så mycket också.  Ställ sedan frågan – fick vi verkligen… Läs mera »

Nio frukter i en fruktskål

“Satir” lär betyda just det, “fruktfat” eller “fruktskål” på latin. I den lokala morgontidningen fanns en vacker liten fruktskål med nio stycken utsökta frukter. En samhällsbetraktelse i Jonathan Swifts anda. Det är underhållande och samtidigt träffande. Det sägs att skolan skall förbereda ungdomarna för vuxenlivet, men mycket av den idioti som härskar i vårt utbildningsväsen argumenterar… Läs mera »

put your money where your mouth is

Jag tänker på fallgropar. Just nu tänker jag på en speciell kategori fallgropar – de som grävs åt oss av politiker, med reformer som spade. Låt mig ta ett exempel: betygssättning i 6:an. Hur tänkte man där? Jag funderar inte på det pedagogiskt riktiga eller oriktiga gällande betyg på mellanstadiet. Låt oss se sanningen i… Läs mera »