Månadsarkiv maj 2012

När ideologin skapar skygglappar

Timbro hävdar att principen om valfrihet ska stå över alla andra mål för svensk skola. Det är en ohållbar position i ett läge när sjunkande skolresultat och bristande likvärdighet har skapat ett svenskt skolsystem i sönderfall. Bo Malmberg, Eva Andersson, John Östh DN-debatt 24/5 Jag var på utbildning i PISA:s regi för ett tag sedan.... Läs mera »

Rätten är ute och cyklar, del II

Steven Pinker beskriver, i sin senaste bok The Better angels of our nature, människors våld mot varandra i både stort och smått. Hans tes, som han genom data och resonemang grundligt lägger fram, är att vi blir mindre och mindre benägna att använda våld mot varandra. Vi tror det knapp, för massmedia ger oss en... Läs mera »

Rätten är ute och cyklar

”Jag tycker att domen är helt horribel och jag tycker att den ger en bild av att det skulle vara okej att misshandla just i skolan.” Den drabbade läraren Detta går att läsa i DN Från domen går det att läsa att: “(t)illsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma... Läs mera »

Så 1910 på något vis

If A equals success, then the formula is: A=X+Y+Z. X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut. Albert Einstein (förmodligen inte….) Detta är en intressant blogg där en grupp anonyma lärare beskriver sin vardag. Jag tror att många kan känna igen sig. En mycket sorglig sak är att de upplever behov... Läs mera »

Ge oss hellre resurser än reformer

 A reformer is one who sets forth cheerfully toward sure defeat. Lydia M. Child Jag behagar så klart skämta lite med citatet ovan, reformer är ibland både önskvärda och nödvändiga, samt ett steg mot något bättre. Men reformer är inte målet i sig, de är steg mot målet, vilket somliga tycks glömma i sin iver... Läs mera »