Kategoriserade inlägg: källkritik

Norrländska arkiv berättar viktiga historier om rasism och förtryck av samer

  I mitt förra inlägg länkade jag till Riksarkivets samlingssida för arkivpedagogiska resurser och tittade på Östersunds landsarkivs webbplats. Idag har jag fastnat för ytterligare ett exempel från Norrland, Arkiven berättar från Landsarkivet i Härnösand. Webbplatsen har en mycket bra om-sida där mål och syfte förklaras ordentligt. Den är ren och lättnavigerad och man hittar lätt... Läs mera »

Arkiven som pedagogisk resurs

I våras skrev jag ett inlägg om arkiven som lärresurser. Jag beklagade mig över att det, undantaget Stockholmskällan, inte fanns så mycket arkivmaterial anpassat för skolan. Glädjande nog fick jag svar på tal av Eva Tengheden, arkivpedagog på Landsarkivet i Östersund. I Jämtland har Eva och hennes kollegor byggt webbplatsen Arkiv och lärande och... Läs mera »

Min bästa googling – Ruben Puentedura

Jag kommer att föreläsa på SO-dagarna i år och när arrangören kontaktade mig om uppdraget fick jag veta att det alla SO-lärare vill lära sig mer om är hur man undervisar i källkritik. Frågan är vad jag kan bidra med. Under senare år har det kommit så mycket bra material att använda i klassrummet.... Läs mera »

Hurra! Det kom en hatkommentar

På min och mina elevers blogg Historien skrivs nu! Klassen har jobbat med attityder på sociala medier under några veckor på handledningstid. Jag har bl.a. visat filmer i UR:s serie Källkritik som visas på deras You Tube kanal. Vi får följa viralgranskarna Åsa och Emelie på olika äventyr i den digitala världen. Vi har... Läs mera »

Resonera om källor i religion

Min kollega Carina Wieslander har formulerat en uppgift i religion år 9 om Jehovas vittnen. Den utgår från SMART-metoden som jag skrev om i mitt förra inlägg. Övningen syftar till att öka elevers förmåga att använda och värdera källor. Den är kopplad till kunskapskravet som säger att elever ska kunna föra resonemang om informations och källors... Läs mera »

En SMART metod för källkritik

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet vilar ju på förmågan att tolka och värdera ett källmaterial. Men förmågan att hantera information och att föra resonemang om dess trovärdighet och relevans återkommer också i flera andra ämnens kunskapskrav. Dessutom måste eleven kunna hantera information från många olika medier som t.ex. det öppna... Läs mera »