Kategoriserade inlägg: källkritik

Arkiven som pedagogisk resurs

Enligt min uppfattning borde vi använda källor mer i historieundervisningen och inte bara till kunskapskravet “källkritik” utan källmaterial behövs inom alla fyra kunskapskraven, historisk referensram, källor, historiska begrepp och historiebruk, för att utveckla elevers medvetande om vad historia är och hur den används. Men att skapa ny kunskap om historien utifrån ett arkivmaterial, vilket som helst, är ofta en alltför avancerad och tidskrävande uppgift för skolhistorien.

Min bästa googling – Ruben Puentedura

Jag skulle föreläsa på SO-dagarna och arrangören berättade att det är SO-lärare vill lära sig mer om är hur man undervisar i källkritik. Jag började naturligtvis fundera på vad jag kunde bidra med.

Hurra! Det kom en hatkommentar

Klassen har jobbat med attityder på sociala medier under några veckor på handledningstid, och vi har följt viralgranskarna Åsa och Emelie på olika äventyr i den digitala världen. Eleverna menar att de kan hantera sociala medier och de får inga elaka kommentarer. Men så en dag.

Resonera om källor i religion

Min kollega Carina Wieslander har formulerat en uppgift i religion år 9 om Jehovas vittnen. Övningen syftar till att öka elevers förmåga att använda och värdera källor.

En SMART metod för källkritik

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet vilar ju på förmågan att tolka och värdera ett källmaterial. Men förmågan att hantera information och att föra resonemang om dess trovärdighet och relevans återkommer också i flera andra ämnens kunskapskrav. Dessutom måste eleven kunna hantera information från många olika medier som t.ex. det öppna och multimodala Internet.