Månadsarkiv april 2016

Lärares forskning samlad i antologi

Jag är verkligen stolt över min forskarskola och vårt arbete. Artiklarna är skrivna av lärare för lärare. Det är ni som förhoppningsvis ska inspireras, utmanas och framför allt ha användning av resultaten i undervisningen. Artiklarnas praktiknära ansats visar att forskarskolor för lärare är en mycket bra idé. Med det här inlägget hoppas jag att forskarskolans studier blir lästa och kommer till nytta i dagens komplexa undervisningssituation.

Historiskt tänkande – en historia om färdigheter

Historia har blivit mycket mer av ett färdighetsämne, där begrepp som Doing history får betydelse. Hur ska vi både hinna lära ut tillräckliga kunskaper om ett komplext förflutet och sedan lära eleverna tänka om det?

Det kunde ha varit jag

På en skola nära mig har tre elever lämnat in samma text i svenska till två lärare som sedan har bedömt dem olika. Jag hade kunnat vara någon av lärarna.  Alla som undervisar i svenska vet att bedömning av elevtexter är komplext.

Jakten på historiska källor

Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap beskrevs som ett utvecklingsområde i Skolinspektionens granskning av historieundervisningen. Jag har skrivit om det i ett tidigare inlägg, men här tänkte jag ge lite tips om vad jag själv har stött på i min jakt på källor som funkar i grundskolan.