Månadsarkiv februari 2016

Bloggen Monicas stjärnor – ett glatt återseende

Under åren som jag har jobbat med elevbloggar i undervisningen har jag ofta hämtat tips och inspiration från andra skolbloggare. År 2011 hittade jag exempelvis en fin blogg, Monicas stjärnor i skoltävlingen Webbstjärnan.

Resonera om källor i religion

Min kollega Carina Wieslander har formulerat en uppgift i religion år 9 om Jehovas vittnen. Övningen syftar till att öka elevers förmåga att använda och värdera källor.

En SMART metod för källkritik

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet vilar ju på förmågan att tolka och värdera ett källmaterial. Men förmågan att hantera information och att föra resonemang om dess trovärdighet och relevans återkommer också i flera andra ämnens kunskapskrav. Dessutom måste eleven kunna hantera information från många olika medier som t.ex. det öppna och multimodala Internet.

Vilken historia möter våra nyanlända elever?

När skulle du helst vilja vara en bok i Cordobas bibliotek? Det blev så tydligt att min ganska etnocentriska historieundervisning, med några korta reflektioner om araber som förvaltade det antika arvet och om korstågen, inte dög längre. Hur skulle de nya eleverna kunna koppla sig till, och förstå våra historiska berättelser om de inte fick använda sin egen historia och hur skulle jag förstå dem, när jag inte kunde deras berättelser?