Månadsarkiv februari 2016

Monicas stjärnor – ett glatt återseende

Under åren som jag har jobbat med elevbloggar i undervisningen har jag ofta hämtat tips och inspiration från andra skolbloggare. År 2011 hittade jag exempelvis en fin blogg, Monicas stjärnor i skoltävlingen Webbstjärnan. Läraren Monica la upp något hon kallade för tankefrågor på bloggen. Klassen fick sedan i uppgift att besvara frågorna i kommentarsfältet till varje inlägg.... Läs mera »

Resonera om källor i religion

Min kollega Carina Wieslander har formulerat en uppgift i religion år 9 om Jehovas vittnen. Den utgår från SMART-metoden som jag skrev om i mitt förra inlägg. Övningen syftar till att öka elevers förmåga att använda och värdera källor. Den är kopplad till kunskapskravet som säger att elever ska kunna föra resonemang om informations och källors... Läs mera »

En SMART metod för källkritik

I historieämnets syfte och kunskapskrav har källkritik ett stort utrymme. Självklart kanske, all kunskap i ämnet vilar ju på förmågan att tolka och värdera ett källmaterial. Men förmågan att hantera information och att föra resonemang om dess trovärdighet och relevans återkommer också i flera andra ämnens kunskapskrav. Dessutom måste eleven kunna hantera information från många olika medier som t.ex. det öppna... Läs mera »

Vilken historia möter våra nyanlända elever?

När skulle du helst vilja vara en bok i Cordobas bibliotek? Frågan ställdes på ett seminarium med den brittiske historiedidaktikern Christine Counsell inom ramen för forskarskolan Historiska medier. Vi 15 historielärare tittade vilset på varandra och svarade lite vagt att i slutet av 1400-talet riskerade man nog i alla fall att bli bränd. Men... Läs mera »