Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke

Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här  för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva.

Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Jag har också tidigare använt mig av upplägget att skriva för att få fram elevernas läsförståelse men jag ville nu koppla det till ett eget val av texten för att öka elevernas delaktighet. Upplägget går ut på att eleverna ska välja ett citat där de får tänka till kring innehållet. För att få lite stöd för tankarna satte jag ihop några frågor i en Canva och gjorde ett exempel utifrån den bok vi just läst – Huset mitt emot.

Stödfrågorna är följande:

 • Detta citat fick mig att tänka…
 • Jag valde detta för att…
 • Det som har hänt är…
 • De ledtrådar jag fått är…

Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar. Med detta upplägg får jag även syn på referenserna och hur de slutleder och sätter ord på sina tankar och förståelse av texten.

1 

Här finns en pdf för utskrift: Bokcitat med tolkning

Jag och eleverna gillade upplägget mycket och jag kommer absolut att använda mig av det igen. Vill du dessutom låta dem skriva rent dessa i Canva som jag gjorde är det ytterligare ett sätt som motiverar dem då det blir något man ska sätta upp och synliggöra. Här finns en instruktion för hur man gör. Eleverna fick även diskutera sina citat med varandra och ta del av sin grupps tankar och reflektioner för att bredda läsupplevelsen. Kanske du har användning av stödfrågorna och kan arbeta fram ett exempel utifrån den läsningen i ert klassrum?

 

Kommentarer (4)

 1. Helene Carlsson skriver:

  “Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar.”

  Stödfrågorna är följande:
  •Detta citat fick mig att tänka på att jag håller på och breddar mig genom att jag skriver flera uppsatser på grundläggande nivå. Jag har en färdig 2012 och en som jag håller på med. Jag hoppas det blir en i italienska också.
  •Jag valde detta för att det är bra med uppmaningar.
  •Det som har hänt är att jag ville bli filosofie doktor som min pappa, men mycket vatten har runnit under broarna och det blir inte en sådan examen för min del.
  •De ledtrådar jag fått är att jag har skickat “Bokcitat med tolkning” till skolans skrivare och tänker skriva ut det vid tillfälle. Nu ska jag till simhallen med en klass.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)