Månadsarkiv maj 2014

Vem ska bestämma?

Läraren i klass 2b vet att en elev har svårt med läsningen. Eleven behöver stöd och hjälp med detta. Läraren klarar inte att själv ge det stödet och samtidigt leda undervisningen med resten av klassen. En ”resurs” måste till. Vem ska bestämma om den? Är det rektor? Den person som har ansvaret enligt skollagen, men... Läs mera »

Rektorerna

Nu har Skolverket bestämt att ”landets rektorer behöver bli bättre på att hantera stöd åt elever med särskilda behov.”  Man för in detta i rektorsutbildningen och formulerar sig så här: ”. . . visa god förmåga att förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns och elevers rättigheter och rektorns/förskolechefens skyldigheter... Läs mera »