Var sak har sin plats

Regeringens förslag att skriva in skolk i terminsbetyget är mycket olyckligt. Betygen är ett pedagogiskt verktyg med många facetter, med vars hjälp man, bland annat, kan mäta elevernas kunskapsnivå. Läraren får en objektiv återkoppling till hur framgångsrik undervisningen varit, samtidigt som eleven får en objektiv återkoppling till sina inlärningsstrategier och sin arbetsinsats.

Jan Björklund och regeringen gör ett vanligt fel, som sker i samband med betyg: de vill använda betyget som ett maktmedel, och inte som ett viktigt och objektivt verktyg i det pedagogiska arbetet. Det är inte nödvändigt att de visar huruvida eleverna varit närvarande eller inte. Utöver detta så är straff i uppfostringsprocessen över huvud taget inte framgångsrikt. Detta har påvisats i många pedagogiska och psykologiska studier.

Naturligtvis är skolk ett allvarligt problem, men det finns redan idag bra, icke-bestraffande lösningar på problemet. Som en del av det pedagogiska arbetet ska naturligtvis närvaron delges eleverna (och i många fall även föräldrarna) och diskuteras. Dessutom ska undervisningen hålla en god och hög kvalité, för att på så sätt bidra till att eleverna lättare klarar skolans kunskapsmål genom närvaro. Utöver detta måste läraren motverka de faktorer som kan leda till skolk, så som mobbning eller missbruksbeteende.De som ändå anser att eleverna ska straffas för skolk så kan jag meddela att det redan finns ett straffliknande incitament på gymnasiet som förutsätter närvaro, nämligen elevernas studiestöd. Allt detta räcker!

Man får inte blanda ihop skolk med betygen. Var sak har sin plats!

Kommentarer (1)

  1. Jan Lenander skriver:

    Jag tycker man kan vända på frågeställningen. Varför ska inte de som låtit bli att skolka ha möjligheten att visa upp detta. Det är väl rimligt att de ska kunna ha ett snabbt och enkelt sätt att visa att de är skötsamma i samband med att de söker arbeten där detta är viktigt. Jag ser det som viktigt att andra aspekter på elevens lärande synliggörs och det skapar dessutom en större tydlighet i att det inte ska vägas in i betygen. Symbolvärdet kring att skötsamhet är bra ska inte heller förringas.

    Det här är bra skrivet i ämnet:

    http://larspsyll.wordpress.com/2011/05/12/skolk/

    Att skriva in närvaro är inget straff, utan en naturlig konsekvens, synliggörande av fakta, som dessutom för de flesta ärr ett viktigt plusvärde. Det borde vara just de skötsamma som söker arbeten där denna egenskap är viktig.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)