Behöver lärare en teoretisk utbildning?

En lärarutbildning är lång och kostar mycket pengar. Ur ett livslöneperspektiv lönar det sig inte att utbilda sig till lärare. Det finns även många som arbetar som lärare trots att de inte är utbildade. Ibland sägs det till och med att de outbildade är ”bättre”. Så varför ska jag då utbilda mig till lärare?

Svaret är egentligen lätt: Det behövs teoretiska kunskaper för att ens professionella agerande är vetenskapligt grundat. All fungerande praktik är baserad på underliggande teoretisk kunskap. I samband med skrivande av min C-uppsats kom jag över en artikel från 1988 som innehöll en mycket bra beskrivning till varför man skall ha teoretisk utbildning som lärare. Jag kände att jag ville dela denna fortfarande aktuella beskrivning med er:

”Teachers who (…) have no have no consciousness of the powerful role which they can play in forming values in the up-and-coming generation (…) are a little like propelled rockets which, immediately after launching do well, but, as the initial store of fuel runs low, become increasingly weaker until final burn-out. There is no internal mechanism for re-fuelling.” (T.J. Lovat (1988): Curriculum Theory: the oft-missing link, Journal of Education for Teaching, 14:3, 205-13)

Den teoretiska kunskap man får under sin lärarutbildning ska alltså vara bränsle för att fylla på våra professionella ”motorer” när de är på väg att få soppatorsk. Bättre kan man inte uttrycka det, tycker jag!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)