Våld i skolan får aldrig accepteras

Det är mycket tal om våld i skolan nu och jag tänker då främst på Uppdrag Gransknings program om kamratuppfostran vid riksinternatet Lundsberg och domen från tingsrätten i Gällivare som det rapporterades om igår. Olika perspektiv som dock leder mig till samma slutsats. Vi måste med krafttag få till en nolltolerans för våld i skolan.

Programmet om riksinternatet Lundsberg handlade om de traditioner med kamratuppfostran som varit mer eller mindre välkänt i den anrika skolans hela historia men som på senare tid legat till grund för både polisanmälningar och anmälningar till skolinspektionen. Denna kamratuppfostran innehåller enligt programmet väldigt mycket våld och övergrepp. Det anmärkningsvärda är att rektor Staffan Hörnberg i en intervju om maktlekarna och övergreppen förklarar att Lundsberg kanske vore betjänta av att kontakta polisen för att ”visa eleverna vad det innebär i civila sammanhang”, och att” det kanske rent av är en brottslig handling”. Skulle skolan inte tillhöra det civila samhället?

Misshandeln på Högalidskolan i Kiruna skedde efter att läraren fört ut en stökig högstadieelev ur skolans matsal. Eleven blev då aggressiv och sparkade, slog och hotade att döda läraren. Tingsrätten i Gällivare ger inte läraren rätt att erhålla ersättning för kränkningen då de menar att de ingår i lärarens tillsynsplikt. I en intervju säger domaren Ingemar Taavola ”om detta varit en privatperson hade detta bedömts på ett annat sätt”.

Min analys är att rektor Staffan Hörnberg och domaren Ingemar Taavola är ute på riktigt djupt vatten. Skolan är inte skild från samhället i övrigt utan tillhör det civila samhället. Det är rent av så att skolan har i uppdrag att göra eleverna till demokratiska medborgare i just det civila samhället och då måste naturligtvis våld och kränkningar vara helt oacceptabelt.

Dags för en ordentlig översyn, inte om lärarutbildningen skall innehålla självförsvarskurser som tidigare varit på förslag vid tidigare liknande incidenter, utan om det krävs andra lagändringar så vi inte har domare och rektorer som tvekar om de kan acceptera våld och kränkningar i verksamheten.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)