Tioårig grundskola är ett litet men viktigt steg

I barnkonventionens 28 kap står att läsa:

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla”

Så Alliansens utspel om att göra förskoleklassen obligatorisk och en det av grundskolan är mycket välkomnat. Det är uppenbart att det behövs en tydlig brygga mellan förskolan och skolan. Denna brygga måste vara tillgänglig för alla och obligatorisk. Det är dock så att vi ska komma ihåg att de allra flesta barn går i förskoleklass, men vi ska aldrig glömma bort något barn. Ett väldigt viktigt men litet steg.

Utspelet tyder också på att den nationella skolpolitiken fortsätter att uttrycka ett högt värderande av skolan. Skolan är viktig, behöriga lärare är viktigt, utbildning är en grundbult för ett framgångsrikt demokratiskt samhälle. Men detta måste också omsättas i handling.

Det är fortsatt så att kommuner och fristående huvudmän är de som har makt och inflytande och de verkar fortsatt inte alltid ha samma ambition som de nationella skolpolitikerna har. Det vore viktigt om de nationella utspelen nu handlade om att förändra huvudmannaskapet för att garantera en likvärdig skola och utkräva ansvar för de senaste viktiga skolreformerna som t ex karriärtjänsterna och introduktionsperioden av de personer som beslutat om dessa. Läs gärna mitt och Bo Janssons replik på Tomas Tobés artikel i DN.

Vidare måste skolpolitiken handla om att motverka de segregerande effekter som skolvalet ger upphov till. Skolpolitiken måste handla om konsekvensen av att resurser går till vinst istället för att låta elever nå så långt som möjligt som skollagen slår fast.

Först när politiken handlar om ovanstående kommer vi verkligen återfå långa köer till lärarutbildningen. Det är det absolut viktigaste långsiktiga målet för Svensk skola.

Kommentarer (1)

 1. Ingemar Basth skriver:

  Utspelet är tyvärr populistiskt och inte grundat inom den forskning som finns inom utbildningsområdet. Vidare kanske man skulle börja diskutera vad som är viktigt samt vilken kunskap som är viktig resp oviktig och varför. Denna diskussion förs inte alls i Sverieg idag, utan det talas bara om naturvetenskapens viktighet samt läsa och skriva.

  Nu ska man då öka antalet skoltimmar i stället för att använda det man har och göra det bättre. Det är egentligen inte tid i sig utan vad man använder tiden till som är frågan. Mer dålig skola löser inte problemet dålig skola eller snarare en skola som inte fått vara ifred!

  Det pratas mycket om att staten ska ta över i Sverige men den finska skolan är kommunal och fungerar som det ser ut rätt bra.
  Men det gäller då att sten kan sätta upp vad som gäller. Vilket den gör i Finland. Det finns inga förstelärare och lärautbildningen är stentuff.

  Lärare anses ha hög status och ifrågasäts sällan. Allt är inte bra men vi kanske skulle titta lite mer på vår grannlände, samt vad som är bra utbildning och inte heller bara låsa oss vid PISA.

  Jag som före detta lärare kommer dock ej som det ser ut idag att återvända till den svenska skolan. Jag har fått nog. Bifogar en wikilänk om hur upplägget i Finland ser ut.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskolan_i_Finland

Lämna en kommentar

 • (will not be published)