Presskonferens på Värmdö gymnasium

En skola är den bästa platsen för att prata om de nya reformerna Alliansen vill genomföra. Reinfeldt var den första att ta ordet på presskonferensen. Han berättade att 3,8 miljarder ska användas till lärarreformer. Höstbudgeten kommer att klubbas den 20:e december och satsning är en del av budgeten.

Björklund talade sedan om att ”den viktigaste faktorn för en bra skola är lärare”. Han medger att läraryrket har en låg attraktionskraft och lägger ansvaret för detta på kommunerna som är ansvariga för anställningsvillkoren. Sedan går han, väldigt snabbt, nästan jagat, genom den statliga regleringen av lärarnas karriärutveckling Alliansen nu vill genomföra. Det kommer att finnas nya karriärstegar för lärare, de exakta beteckningarna är ännu inte beslutat. Den årliga kostnaden på 880 miljoner kronor betalas av staten och kommer att ges till kommunerna i form av öronmärkta pengar. Detta är en tydlig markering som visar på att kommunernas huvudmannaskap inte fungerat. Vore kommunen den lämpliga huvudmannen för svensk skola skulle staten inte behöva hoppa in!
Alliansen vill också finansiera en vidareutbildning för lärare utan lärarexamen. De kommer att få möjligheten att läsa in det som saknas och sedan bli behöriga och successivt får sin lärarlegitimation.

Det var ett rent nöje att titta live på presskonferensen på nyhetskanalen.se. Särskilt inledningen från Björklund då han som sagt säger att den viktigaste faktorn för en framgångsrik skola är lärarna. Oerhört viktiga ord! Den här gången var det på riktigt, inte bara retorik utan verkligen förändringar som höjer lärarnas status och läraryrkets attraktionskraft.

Samtidig råder en besvikelse över att Alliansen ännu inte reagerat på LR Studs krav efter garanterade introduktionsplatser. Det erkänns nu indirekt att obehöriga lärare kommer att hamna i kläm genom legitimationskravet somt träder i kraft 2015. Men om lärarstudenter som snart kommer att ta examen bryr man sig inte. Då måste man fråga sig huruvida karriärstegar kommer att höja attraktionskraften för läraryrket när det fortfarande finns ett vakuum mellan lärarexamen och tillsvidareanställning som legitimerad lärare!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)