När alla tycker till om skolan

Idag var det möte med Miljöpartiet och samtal om skolan på programmet. På helgen träffade vi Medicine Studerandes Förbund, MSF. Då pratade vi också om skolan. Med vänner som är civilekonomer, ingenjörer, jurister och sociologer pratar vi skola rund middagsbordet. Varför berör skolan så många?

Svaret är väl att skolan är ett så oerhört centralt element i vårt samhälle. Jag utvecklade idag en liten grafik som skall förtydliga sammanbandet. Jag har inget krav på fullständighet.
Vem har inflytande på skolan?

Vad vill denna bild uttrycka? Främst vilka olika intressegrupper som finns.
Eleverna har en tvångsförpliktad arbetsplats, för lärare är det en självvald. Föräldrarna, som samarbetar med skolans personal – men som också har egna erfarenheter av sin egen tvångsförpliktigade tid. Det finns även ett skolhälsoteam i skolan, och en oerhört viktig Studie- och Yrkesvägledare – utan dessa skulle läraren inte kunna koncentrera sig på kärnverksamheten. Skolpolitiker, här främst kommunpolitiker och rektorer som blir VD och som har ett pedagogiskt ledningsansvar. Denna beskrivning pekar enbart ut de direkta aktörerna. Det finns säkerligen många mer som vill snacka med om skolan.
Det känns som om alla vill vara med – det gör en förnyelseprocess besvärlig men också intressant. Alla som tycker till tillför en livlig debatt som till slut kommer att förbättra vår skola – från samhället till samhället. Men vad vi inte får glömma i detta blixtväder av skilda intressen: glöm inte skolans helhetsuppdrag som den står nedskriven i Lpo 94:

”Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola (…) kan använda kunskaper (…) för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.”

Detta skriver jag främst i samband med tanke på att det finns många särintressen. Men vi får aldrig tappa synen på en helsidig utbildning när vi diskuterar skolans roll i samhälle.

Kommentarer (2)

 1. Johanna skriver:

  Som jag uppfattar alla krav som ställs på skolan från olika håll driver det väl snarare fram ibland rätt ogenomtänkta förändringar för att anpassa sig till nycker eller trender. Menar du att lärarnas försök till motstånd mot detta leder till handingsförlamning? Jag tycker nog snarare att skolan flackar hit och dit mer än att vara i nåt sorts dödläge.

  • friedrich skriver:

   Hej Johanna!

   Målet av artikeln var inte att kritisera någon eller något. Jag ser det precis som du – att för mycket press kan lede till ogenomtänkta beslut eller snarare till beslut som gynnar kanske mer enskilda grupper än andra. Och vad jag vill uppmana till är att man alltid skall ha en holistisk syn på skolan och dess uppdrag.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)