Miljöpartiet vill fokusera på framtidens lärare

Det är mycket glädjande att läsa om Miljöpartiets fokusering på skolan och deras strävan att bli största parti bland lärare och lärarstudenter. I budgetmotionen verkar det också vara ett genuint intresse och inte bara tomma ord. Miljöpartiet väljer att satsa pengar på karriär- kompetens- och löneutveckling för lärare något som Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening länge kämpat för.

Jag blir dock lite orolig av hela avsnittet med arbetsro. Missförstå mig rätt, jag ser det som väldigt problematiskt att skolan slits mellan ideologiska ytterligheter i val efter dito. Det måste därför ske breda politiska överenskommelser och reformer som håller över tid. Regeringens reformer är i grunden mycket bra. De går en väg som lärarna i LR och lärarstudenterna i LR Stud tycker är den rätta men låt oss putsa till det som inte blev helt bra, till exempel måste åtgärder vidtas för att introduktionsåret blir det år det borde vara. Det behöver säkras med villkor och garanteras varje examinerad lärarstudent.

Något som verkligen inte får slarvas bort i diskussionen om arbetsro är 90-talets skolreformer. Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande och behöver utredas tillsammans med det fria skolvalet och friskolors etablering. Inte nödvändigtvis för att alla reformer ska avskaffas men det senaste dagarnas rapporter om en alltmer olikvärdig skola är ett verkligt hot mot Sverige som kunskapsnation.

För att verkligen vinna lärarstudenternas förtroende krävs att ansvar tas för deras framtida arbetsplats, här är frågan om framtida arbetsgivare naturligtvis avgörande. Lärarstudenternas vill ha arbetsgivare som bryr sig och satsar, då kan inte drivkrafterna vara ekonomiska eller fokus ligga på att styra om resurser till en ny simhall. Huvudmannaskapet är en viktig framtidsfråga där jag och en majoritet av väljarna vill se ett modernt statligt huvudmannaskap. Friskolors vinster måste återinvesteras så oavsett ägare kommer jag vid examen till en garanterad introduktionsperiod på en arbetsplats vars fokus inte är på något annat än på eleverna och undervisning.

Att lärarstudenternas framtid också är Sveriges framtid verkar stå klart även för Miljöpartiet. Ser fram emot fler politiska partier kommer till denna insikt och agerar därefter.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)