Hur det gick med kampanjen?

LR Studs kampanj i Almedalen har varit väldigt lyckad. Vi kom hit med intentionen att framhålla det skotska systemet som en föregångare när det gäller introduktionsperioden. Under veckan har vi burit kilt som väckt uppmärksamhet och vi har ofta fått svara på frågan om varför och då kunnat berätta om den oro som lärarstudenter idag känner för det nuvarande introduktionsperiodssystemet.

Kampanjens höjdpunkt var under gårdagen. Jag och Metta Fjelkner skrev på politikerbloggen att vi behöver en tydligare dimensionering av lärarutbildningen i kombination med statligt garanterade introduktionsplatser för att lärarlegitimationsreformen ska få de positiva effekter som vi önskar. Detta sändes också som nyhetsinslag (som andra inslag i Nyheterna 07:00 den 4 juli).

Senare under dagen anordnade vi i LR Stud ett lunchseminarium med Bertil Östberg, Maria Stockhaus, Ingela Fondin. Samtidigt släpptes vår rapport ”Nya lärares introduktionsperiod – hot eller möjlighet”. Om du vill se varför Bertil Östberg tycker garanterade introduktionsplatser är orimligt eller mig som försvarar våra 7 punkter från rapporten går seminariet att se i efterhand. Dessa punkter som tillsammans eller var för sig skulle kunna leda till en bättre introduktion för nyexaminerade lärare och leda till ökad attraktionskraft för lärarutbildningen kan du läsa nedan.

 • Staten ska, i dialog med skolhuvudmännen, skapa ett system likt
det skotska eller läkarnas AT-tjänster. Varje huvudman/region får i uppdrag att tillhandahålla ett visst antal tjänster. Nya lärare som är beredda att flytta erbjuds högre lön eller andra förmåner, exempelvis en viss avskrivning av studieskulder.
 • Staten ersätter huvudmännen för vad det faktiskt kostar att erbjuda en fungerande introduktionsperiod. I stället för dagens låga ersätt- ningsbelopp, som dessutom är dolt i det generella statsbidraget, betalas 100 000 kronor (för ett läsår) ut direkt till den huvudman, alternativt rektor, som anställer en lärare under introduktion.
 • Lärarutbildningen dimensioneras så att det skapas ett bättre förhål- lande mellan utbud och efterfrågan på lärare med olika inriktning. Dagens överskott av vissa, och underskott av andra, lärarkategorier försvårar att få något av de ovanstående förslagen att fungera fullt ut.
 • Mentorn och den nya läraren garanteras en minskning av andra ar- betsuppgifter inom den reglerade arbetstiden. Detta bör motsvara 30 procent av den nya lärarens och tio procent av mentorns arbetstid.
 • Mentorskap för nyexaminerade ingår i ett system med karriärsteg för erfarna lärare. Stegen ska vara kopplade till en garanterad löneut- veckling.
 • Vissa lärosäten ges ett särskilt uppdrag att i samarbete med huvud- männen utforma utbildningar, dels för mentorerna som ska stödja de nya lärarna under introduktionsperioden, dels för rektorerna som ska ansvara för planering och genomförande av introduktionen samt bedöma den nya lärarens lämplighet att erhålla lärarlegitimation.
 • Ett system utformas även för kompetensutveckling av de lärare som genomför sin introduktionsperiod.

Idag har vi träffat utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé för att överräcka rapporten och prata om skolfrågor. Vi kommer göra samma sak med Ibrahim Baylan imorgon. Hoppas att rapporten och våra idéer får spridning för som vi alla vet, lärarstudenternas framtid är Sveriges framtid.

Kommentarer (1)

 1. Henry Svenson skriver:

  Ta nu som uppgift att fråga alla politiker och riksdagsmän som ni möter om de skulle vilja bli lärate , med lön max 30.000 /mån..Detta förhållande bl.a har i Sverige lett till ca. 1 sökande/högskoleplats… KATASTROF jämfört med i Finland”!!

Lämna en kommentar

 • (will not be published)