Hösten har kommit…

… och introduktionsperioden diskuteras mer än någonsin. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening står längst fram. Både i Sveriges Radio och i TV 4 hade vi möjligheten att poängtera att det är SKL:s ansvar att säkerställa att alla som tagit lärarexamen skall få möjligheten att genomgå en introduktionsperiod. Då kan vi säkerställa att alla som vill kan ta ut sin lärarlegitimation. Det systemet som vi i dagsläget har fungerade inte i Skottland för 10 år sedan. Det visas tydligt i ” McCrone Report”. Som reaktion på rapporten införde man garanterade introduktionsplatser. Varför kan inte vi i Sverige lära oss av andra länders misstag?

Samtidig händer mycket annat spännande just nu: Terminen har börjat. Alla studenter är tillbacka på universitet. I år påbörjade lärarstudenter en ny utbildning. De flesta av ledermöterna i LR Studs centrala styrelse använde dagarna rund uppropet för att resa runt i Sverige, hälsa på olika lokalföreningar och träffa nya medlemmar.

Det är oftast roligt att vara ute och möta nya medlemmar. Ett exempel: jag att hörde en student som tillfrågades om han kände till Lärarnas Riksförbund. Hans svar var: ”Inte så mycket, men min mamma har sagt att jag ska gå med er. Hon är med i ett annat lärarfack men säger att Lärarnas Riksförbund är bättre.”

Ibland är det däremot mindre roligt. Man får en smärtsam påminnelse om hur dåligt lärarnas ställning verkligen är. En påminnelse som kan kännas extra smärtsam för mig som kommer från ett land där lärare har en hög lön. Jag frågade en student om han skulle bli lärare. Svaret var: ”Nej, det skall jag inte. Jag skall tjäna pengar på riktig.”
Även om vi alla vet att lönen inte är det enda argumentet för att läsa en viss utbildning, så vet vi ändå att det kan vara ett avgörande argument. Detta går att läsa i LR:s rapport ”Vem blir vad och varför”. Kanske var studenten som gick förbi mig framtidens superlärare som helt enkelt valt att inte utbilda sig till lärare eftersom han ansåg läraryrkets lön vara för dålig.

Har samhället verkligen råd att fortsätta så här?

Kommentarer (7)

 1. Johanna skriver:

  Menar du att alla som tagit en lärarexamen ska vara garanterade ett jobb som lärare? Eller menar du att alla som tagit examen, och fått ett jobb, ska vara garanterade att det första jobbet verkligen blir en introduktionsperiod? Det senare kan jag ställa upp på fullt ut – det första kan ju aldrig funka när det inte finns någon som helst matchning mellan dem som examineras och de lediga jobb som finns. Detta beror ju inte minst på att studenterna gärna väljer inriktningar där det finns få jobb, bara för att det är så kul med religion, historia osv.

  Finns det någon annan akademisk yrkesutbildning med jobbgaranti?

 2. Bengt skriver:

  Ansvar har väl aldrig varit ett kännetecken för SKL…
  Snarare bara makt och befogenheter att använda skolan som en enkel budgetregulator..

 3. Johanna skriver:

  Sen kan det väl knappast bara vara SKLs ansvar. De privata huvudmännen kan väl inte lita på att kommunerna ensamma tar hand om alla nyexaminerade lärare. I dagsläget är det väl snarast vanligare att man får jobb i friskola än i kommunal skola när man är ny?

 4. friedrich skriver:

  Hej Bengt och Johanna!

  Bengt, detta med skola som budgetregulator är ett kännetecken för SKL, jag håller med. Och tyvärr är det så.

  Johanna, tack för dina inlägg. Vi menar att alla som tagit examen ska vara garanterade att det första jobbet verkligen blir en introduktionsperiod. Detta betyder att varje nyexaminerad lärare skall få möjligheten att kunna genomgå introduktionsperioden för att kunna ta ut lärarlegitimation. Det är en föreskrift från regeringen att en nyexade skall genomgå introduktionsperioden och då är det SKL:s (och de privata huvudmannens) ansvar att möjliggöra att varje nyexade har möjlighet till att kunna genomgå en introduktionsperiod.

  Som du själv säger har regeringen gjort ett misttag eftersom i dagsläget finns det ingen som helst matchning mellan dem som examineras och de lediga jobb som finns. Egentligen skulle man först ha infört en tydlig dimensionering enligt arbetsmarknadsbehov och sedan skulle man infört legitimationskraven för lärare. Men med lagstiftningen som är just nu på plats kommer att produceras en förlorade lärargeneration som jobbar i 10 år tills de kanske lyckas ta ut sin lärarlegitimation. Oerhört beklaglig.

  Att alla som är utexaminerade får en introduktionsplats KAN fungera. Ett exempel till detta är till exempel Skottland (som kämpade med samma problem för några år sedan som Sverige gör det nu) och delstat Bayern i Tyskland.

  Klart är också att det inte är bara SKLs ansvar. Men de förespråkar i dagsläget majoriteten av alla skolor som finns i Sverige. Men naturligtvis kan den nya “legitimationsmarknaden” en möjlighet för friskolorna att visa sig att de tar ansvar.

  friedrich.heger@lrstud.net

 5. Bobo Stevic skriver:

  Jag förstår inte varför man direkt tvivlar på att friskolorna inte skulle ta sitt ansvar? Var är facket och dess roll i så fall? Ställ krav och se till att det händer, nu är det så att de också sysslar med utbildning och ska självklart ta ansvar för introduktionsåret. Se till också att handledarna/mentorer får bra betalt så ska ni se att en hel del problem löser sig. Jag jobbar på en friskola, trivs bra och hjälper gärna till vid introduktionen av nyanställda, men jag vill se pengar först. Nu får det vara slut med gratis insatser som baseras på lärarnas humanism: show me the money, säger jag bara 🙂

  • friedrich skriver:

   Bobo, precis det – “show me the money”. Men finns inga pengar i systemet, så händer ingeting. Facket och dess roll i denna frågan är i dagsläget att överhuvudtaget se till att all nyexaminerade lärare får en garanterad introduktionsplats. Men som det ser ut händer det inte.

 6. Bengt skriver:

  Enklaste sättet att få praktikplatser är att dra ner på antalet platser på utbildningarna och samtidigt kräva att de som undervisar i skolorna är led.lär.

  Naturligtvis efter det att skola återförstatligas från alla “Starke Man” ute i kommunerna…

Lämna en kommentar

 • (will not be published)