Censur från Lärarnas Tidning

Sverige är för många Nobelprisets land, ett land där jämställdhet och yttrandefrihet är en självklarhet – men det finns sprickor i den fasaden.

Lärarnas Studerandekommittée skrev i en debattartikel (”Slå ihop lärarfacken” 19/4-2011) i Lärarförbundets egen tidning ”Lärarnas Tidning” om en sammanslagning av de svenska lärarfacken.

Enligt debattkulturens oskrivna regler har LR Stud rätt till ett svar. I en artikel förklarar vi vår motvilja till planerna. Vi påpekade, i sista stycket, att LR Stud redan nu talar med en enad röst för de studenter som ämnar arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Därmed betackade vi oss en sammanslagning då vi ansåg att våra medlemmar skulle förlora på en sådan förändring, istället erbjöd vi oss att ansluta samtliga studenter inom vår målgrupp.

Annica Grimlund, chefredaktör för Lärarnas Tidning accepterade dock inte artikeln för publiceringen. Hon ansåg att LR Stud inte höll sig till sakfrågan och kortade radikalt artikeln för att passa in replikformatet. Hon tog bl.a. bort sista stycket och var då  beredd att publicera artikeln.

Hon motiverar sitt agerande i ett mejl till Zoran Alagic, presschef i LRs kansliet, som agerade på uppdrag för LR Stud:
”Du vet lika bra som jag att uppmana våra medlemmar att byta förbund i deras egen tidning skulle inte chefredaktören på Skolvärden heller göra (jag är dock frestad att pröva).”

Men även en ny, kortad version från LR Studs sidan, som behöll innebörden i sista stycket, nekades publicering. Plötsligen beskrivs artikeln som att den inte håller sig till ”sakfrågan” och att den innehåller ”textreklam”.

Det känns som om man genom förhandsgranskning aktivt förhindrar att vår inställning når allmänhet och medlemmar. Och för detta finns bara ett ord – censur.

Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds medlemstidning, vill inte ducka från debatten och har nu publicerat vår debattsvar i Skolvärlden 05/2011.

(Version senast ändrat den 3 juni, 2011 kl 11:55)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)