Månadsarkiv maj 2017

LR Stud Uppsala på studieresa i Japan

I april 2017 reste en delegation på 10 lärarstudenter från Uppsala på en studieresa till Japan. Syftet med resan var att undersöka och ta del av det japanska utbildningssystemet med målet att diskutera frågor som rörde lärarutbildning, kunskapsutveckling och facklig organisation.