Månadsarkiv december 2016

Studieresa till Budapest

Den 9-11 november åkte LR Stud medlemmar på en studieresa till Budapest, Ungern. Med på resan fanns lärarstudenter från olika inriktningar; ämneslärare för gymnasiet och högstadiet, 4-6 och F-3 samt ULV.